Ивайло Константинов не е в конфликт на интереси, отсече КПУКИ

DenNews.bg
05.07.2016
размер на текста:

Председателят на Общински съвет-Дупница Ивайло Константинов не е в конфликт на интереси при участието на фирмата му „Юнион Ивкони” и съответно спечелването на процедурата за извършване на транспорт по линията Дупница-София-Дупница. Това е решението на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на национално ниво. Припомняме, че сигналът срещу Константинов бе подаден от транспортна фирма от Бобов дол, собственост на Румяна Николова.
От комисията са установили нередности по начина, по който сигналът е подаден и са дали срок за отстраняването им – конкретизиране на данните за конфликт на интереси. Вместо това вносителят на сигнала е посочил, че Константинов и кметът Методи Чимев, който е възложител на обществената поръчка, принадлежат към една и съща политическа партия – ГЕРБ и поради това са свързани лица по смисъла на закона.
„Като общински съветник Константинов не притежава правомощия по отношения на кмета на общината. Не е установено същият да заема позиция в йерархията на политическата партия, която да му дава възможност да оказва влияние върху изпълнение на правомощията по служба на кмета, пораждащи ефект или мотивиращи неговите преценка и действия по служба, поради което Комисията приема, че не е налице политическа или друга зависимост между лицата.
Дори да е налице свързаност между лицата по смисъла на §1,
т.1 от ДР на ЗПУКИ, същото само по себе си не е достатъчно основание за наличието на конфликт на интереси, още повече
при липса на данни за упражнени правомощия от лицето, заемащо публична длъжност в частен интерес на свързаното
лице.
В сигнала не се съдържат конкретни данни за упражнени от
Константинов правомощия по служба в частен интерес -
собствен или на свързано с него по смисъла на § 1, т.1 от
ДР на ЗПУКИ лице. Такива не се събраха и в хода на административното производство”, се казва в решението на КПУКИ. Производството е прекратено.

 

ПРИПОМНЕТЕ СИ КАКВО КАЗА КОНСТАНТИНОВ ТУК

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети