ПП „Рилски манастир” учи рилци и туристи да пазят дивата природа

Десислава Панайотова-Янкова
15.11.2012
размер на текста:

Опазването на дивата природа е не само задача на експертите, но и на туристите. Това основно мото и цел на проекта „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на природен парк „Рилски манастир” бе представено от експертите на дирекцията на среща с жители на град Рила, представители на Светата обител, местни организации и туристическото дружество в града.


Проектът, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие, предвижда работа по две основни оси-защита на значими видове чрез работата на експертите и чрез информираността на посетителите на природния парк, така че човешкото присъствие да не води до унищожение на флората и фауната.
Първи с конкретните мерки за т.нар. природозащитен туризъм се запознаха съседите на парка, но проектът предвижда мащабна кампания за налагане на модел и поведение сред посетителите, които щадят природата от негативно влияние.
„Идеята е човек да може да посети, да види и да се докосне до природата, но така че да не й навреди”, обясняват експертите от дирекцията на парка, който може да се похвали с десетки уникални видове и местообитания и то не само за България, но и за Европа.
 

Проектът „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на природен парк „Рилски манастир” е на стойност 978 014 лв., от които 831 311 лв. са от Европейския фонд за развитие, а 146 702 лв. от държавния бюджет чрез Оперативна програма "Околна среда".
Сред основните му цели е опазване на популациите на консервационно значими растителни и животински видове и техните местообитания; опазване на естественото състояние, целостта и единството на природните елементи и екологичните процеси в парка чрез активно позитивно управление на посетителския поток; развиване и утвърждаване на природозащитните нагласи сред посетителите чрез информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура.
Основната работа на експертите е опазването и поддържането на популациите на пролетно котенце, жълта тинтява, тис и златовръх; възстановяване и поддържането на популациите на алпийския тритон в мочурните гори; поддържане местната популация на дива коза; възстановяване и опазване на популациите на консервационно значими растителни вида – петниста тинтява и гусихиева ведрица.
За да бъде туристическият поток в хармония с природата пък се предвижда изградането на места за отдих, информационни табла и посетителски център в местността Кирилова поляна.
Проектът ще даде възможност да красотата на природата в природния парк да се докоснат и хората с увреждания, като ще бъде изградена екопътека на 7 километра от Рилски манастир в местността Кирилова поляна.
 

Най-четено

Темите от "Рила"

Етикети