Резултати от търсене на "но и на туриПрироден парк Рилски манастир"

ПП „Рилски манастир” учи рилци и туристи да пазят дивата природа

15.11.2012

Експертите представиха проект, целящ опазването на флората и фауната чрез информираност