Резултати от търсене на "умъртявване"

Ще избият по хуманен начин хиляди кокошки в в птицеферма в Пловдивско

27.04.2021

  Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки в землището на село Трилистник