Резултати от търсене на "бракуване"

БАБХ бракува 730 килограма негодни за консумация храни за седмица

05.04.2016

 Нередностите са констатирани по време на плановите проверки по официален контрол