Резултати от търсене на "Красимир Каменов-Къро"

Външно излезе с коментар за убийството в Южна Африка

25.05.2023

 До този момент официална информация от съответните власти в страната на акредитация не е получена в българското задгранично представителство, което е установило и поддържа оперативен контакт с компетентните органи и служби