НС прие промени в закона за БНБ заради назначаването на Главчев за служебен премиер

DenNews.bg
02.04.2024
размер на текста:

 
Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за Българската народна банка (БНБ), които предвиждат назначеният за служебен премиер да може да прекъсва пълномощията си като управител или подуправител на БНБ до освобождаването му като служебен министър-председател. Гласуваните изменения регламентират след освобождаването на избрания за служебен министър-председател, той да продължи мандата, за който е избран.

Според Конституцията след като не е постигнато съгласие за сформиране на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори. Промените в Конституцията, приети в края на 2023 г. регламентират, че за служебен министър-председател държавният глава може да избира измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на БНБ, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник.

Със заключителните разпоредби на измененията в Закона за БНБ се променят текстовете от Закона за Сметната палата и Закона за омбудсмана, даващи правото за прекъсване на пълномощията на избраните за служебен министър-председател.

Когато управителят на БНБ е назначен за служебен премиер, същият да определя свой заместник измежду подуправителите, който да изпълнява неговите правомощия след възлагане, решиха народните представители. При назначаване на подуправител за служебен министър-председател по негово предложение, Управителният съвет определя негов заместник, който изпълнява правомощията му при негово отсъствие. Управителят и подуправителите не могат да извършват друга дейност, освен преподавателска или като членове на органите на дружества, в които БНБ има участие, или на международни организации във връзка с дейността ѝ, освен ако са назначени за служебен министър-председател, е записано в измененията.

При отсъствие или назначаването му за служебен премиер на председателя на Сметната палата, той определя своя заместник, гласува Народното събрание. В същите случаи при заместник-председателя, правомощията му се упражняват от другия заместник-председател, определен със заповед на председателя на Сметната палата. Ръководителите на Сметната палата не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност, освен ако са назначени за служебен министър-председател, както и по международни проекти и програми, свързани с дейността на Сметната палата, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.

Парламентът прие, че когато омбудсманът е назначен за служебен министър-председател, неговите правомощия се изпълняват от заместника му. Длъжността на омбудсмана и на заместник-омбудсмана е несъвместима с друга държавна длъжност, длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел, както и с членство в политическа партия или синдикална организация, освен ако са назначени за служебен министър-председател, е записано още в приетите текстове.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети