Приемът на заявления за стипендии на даровити деца от община Дупница започва от 10-и април

DenNews.bg
02.04.2024
размер на текста:

На последното си заседание Общински съвет – Дупница прие нова Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница. Според новоприетата Наредба стипендиите и финансовите стимули ще бъдат разпределяни на една сесия, която ще се провежда през месец май. Право на отпускане на стипендия и финансово стимулиране има всяко дете или младеж до 25 години, с постоянен или настоящ адрес в община Дупница. Областите за кандидатстване са наука и техника, изкуство и култура, спорт. Всеки кандидат има право да посочи до пет значими постижения във всяка от областите, като се удостоверяват с копия от доказателства /сертификати, грамоти и други/ за участия през предходната календарна година в местни, регионални, национални и/или международни прояви в областта, за която кандидатства. Стипендиите, които ще бъдат отпуснати по Наредбата са:
- Стипендия „Свети Иван Рилски – 1-ва степен“ – присъжда се на младеж с постоянен или настоящ адрес в община Дупница с поне една значима изява или класиране до трето място на национално и/или международно ниво за предходната календарна година в областите наука и техника, изкуство и култура и спорт. Размерът на стипендията е 4 (четири) минимални работни заплати за страната към датата на кандидатстване. Изплаща се на четири транша;
- Стипендия „Свети Иван Рилски – 2-ра степен“ – присъжда се на дете или младеж до 25 годишна възраст за период от една календарна година с поне една значима изява или класиране до шесто място на национално и/или международно ниво за предходната календарна година в областите наука и техника, изкуство и култура и спорт. Всяка година се отпуска по една стипендия в трите области на кандидатстване. Размерът на стипендията се равнява на 2 (две) минимални работни заплати за страната към датата на кандидатстване и се изплаща на четири транша;
- Стипендия „Свети Иван Рилски – 3-та степен“ – присъжда се на дете или младеж до 25 годишна възраст с поне една значима изява или класиране до шесто място на национално и/или международно ниво за предходната календарна година в областите наука и техника, изкуство и култура и спорт за период от една календарна година. Всяка година се отпускат по две стипендии във всяка от областите на кандидатстване. Размерът на стипендията се равнява на 1 (една) минимална работна заплата за страната към датата на кандидатстване. Стипендията се изплаща на четири пъти;
- Еднократно финансово стимулиране – присъжда се на дете или младеж до 25 годишна възраст с поне една значима изява или класиране до шесто място на национално и/или международно ниво за предходната календарна година в областите наука и техника, изкуство и култура и спорт за период от една календарна година. Всяка година се отпускат по три еднократни финансови стимулирания във всяка от областите. Размерът на стипендията се равнява на 1/2 (една втора) минимална работна заплата за страната към датата на кандидатстване. Стипендията се изплаща еднократно.
Даровитите деца и младежи могат да подават заявления за кандидатстване по новата Наредба, с постиженията си от 2023 г., в деловодството на Община Дупница от 10 април до 1 май 2024 г. включително

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети