Държавата прави Националната информационна система за превенция и защита от домашното насилие

DenNews.bg
13.03.2024
размер на текста:

 Държавата започва работа по изграждането на Национална информационна система за превенция и защита от домашното насилие. Тя се създава в съответствие с едно от измененията на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) от 2023 г. и трябва да заработи до август 2024 г.
Националната система ще съдържа данни за актовете на домашно насилие, пострадалите лица, извършителите и взаимоотношенията между тях, вида насилие (физическо, психическо, сексуално, икономическо, ограничаване на права и др.), продължителността на насилието, причинените вреди на пострадалото лице, историята на насилието. В този регистър ще се включват също подадените молби за издаване на заповед за защита, заповед за незабавна защита или искания на прокурора, наложените мерки по (ЗЗДН) и други нормативни актове с отношение към проблематиката. В системата ще има данни и за юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие и за ползваните услуги по реда на ЗЗДН.
Към момента част от изискваната по закон информация се съхранява в Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), друга ще се набира чрез информационна система в МВР, която в момента се разработва, а информацията относно децата, пострадали от домашно насилие, се очаква да бъде предоставяна от трета система.
Сложната ИТ архитектура и нива на достъп, високата чувствителност на данните и кратките срокове за разработване на системата са само част от предизвикателствата, които трябва бързо да бъдат преодолени, за да може районните съдилища и всички професионалисти, които работят с извършителите и с пострадалите от домашно насилие да обединят усилията си. Това стана ясно на среща в Министерския съвет. В нея се включиха вицепремиерът Мария Габриел, която е и председател на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие, представители на министерствата на електронното управление, на вътрешните работи, на правосъдието, на труда и социалната политика, главният секретар на Министерския съвет, както и представители на Държавната агенция за закрила на детето и на Агенцията за социално подпомагане.
На срещата бяха обсъдени информацията, подлежаща на вписване в Националната информационна система, редът за събирането и предоставянето на данни от различните ведомства, организацията и функционирането на системата, нивото на достъп, възможностите за обмен на информация със съществуващи и планирани системи в администрацията и в съдебната власт.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети