Съветниците от ДПС поискаха връщане на нормалността в ОбС-Дупница

DenNews.bg
29.02.2024
размер на текста:

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – ДПС
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н кмет на Община Дупница, уважаеми дами и господа общински съветници, скъпи гости!

Ние общинските съветници от ДПС призоваваме да се върне нормалността в залата на Общински съвет -Дупница и да се спре с всякакви провокации продиктувани от междуличностни отношения, интриги и доказване на политическа мощ по наболели и значими теми, за които гражданското общество в Дупница търси решения чрез доверието, което ни е гласувано. Надяваме се всички в залата да осъзнаваме това и да се отнесем с необходимата отговорност за постовете, които заемаме и институцията, която представляваме. Допускайки междуличностните отношения да вземат връх в дейността на Общинския съвет ще бъдем само лоши новини по местни и национални медии и ще сринем авторитета на институцията, която е определена да бъде законодателна до нивото на участници в реалити- формат със спорна репутация.
Ние общинските съветници от ДПС призоваваме Председателстващия Общински съвет- Дупница да използва целия набор от санкционни мерки по Правилника за дейността си и да инициира изработване на Етичен кодекс за поведение на общинските съветници за овладяване на емоцията, обидите ,нетолерантното отношение и грубо поведение в залата.
Не забравяйте, че никой не е по-високо от другия, най-високо стои доверието на гражданите към нас. Нека не го разрушаваме заради лични амбиции и самоцелно противоборство.
Няма да допуснем общинските съветници от ДПС да бъдат притискани в ъгъла и да бъдат смятани за „втора ръка“ хора или инструмент за провеждане на политически мероприятия с неизвестна цел и край.
Нашата функция и задачи са да предлагаме, дебатираме и се аргументираме по съществуващи и назряващи проблеми, да търсим ефективни и дългосрочни решения ,които ще бъдат продиктувани единствено от ползата им за нашите съграждани и развитието на Общината.
Ще водим диалог с всички общински съветници и ще търсим над-партиен консенсус по най-важните за общината и обществото ни проблеми. Ще спазваме основни принципи на Закона за местното самоуправление и местната администрация - законосъобразност ,целесъобразност, отговорност.
Ще направим всичко по силите си за привличане на свободните и активни граждани за участие в управлението на общината с оглед на прозрачността в управленските отношения и възстановяване на демокрацията като светоглед на „дупничани“.
Всички жители на общината очакват от нас да свършим работата, за която сме избрани като общински съветници. Тук присъстващите трябва да променим своите нагласи и мислене като представители само на една партия „Община Дупница и нейните граждани“.

С уважение!
Общински съветници от ПП „Движение за права и свободи“

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети