600 домакинства в община Бобошево ще приготвят домашен компост .

DenNews.bg
08.09.2023
размер на текста:

Бобошево днес бе докамин на  демонстрационно събитие на тема "Да създадем компост заедно". То бе част от проекта  „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
На днешната девонстрация присъсваха  заместник-кмета г-н Георги Величков, членове на екипа по проекта от общините партньори, граждани, медии. На днешната демонстрация присъства и представителят на Международната асоциация за развитие на Норвегия, госпожа Анна Катаржина Казимиерчек, за да сподели опит, успешни практики и постигнати резултати в борбата с климатичните промени в Норвегия.
Проектът се изпълнява в партньорство между четири общини – Благоевград, Бобошево, Кочериново и Симитли и партньор от Норвегия - Международната асоциация за развитие на Норвегия /IDNA/. Бюджетът на проекта е в размер на приблизително 849 000 лв., като всички планирани дейности ще бъдат изпълнени за период от 30 месеца до 30.04.2024 г.

Проектът цели да повиши капацитета на общините за устойчиво прилагане на иновативни мерки и технологии на общинско ниво в сектора на отпадъците и енергетиката. Той е много важен, защото е насочен към решаването на актуални проблеми в сферата на околната среда и се очаква да има положителен ефект върху ограничаване на замърсяването и създаване на по-добри условия на живот за жителите на общината.

Резултатите от проекта са свързани с подобряване на уменията за справяне с климатичните предизвикателства чрез разработване и реално прилагане на мерки за адаптация към климатичните промени. Също така ще бъдат създадени планови документи на местно ниво, които са съобразени с новите изисквания в областта на околната среда и климата, ще се повиши нивото на доверие и ще се подобри взаимодействието между заинтересованите страни.

Община Бобошево е партньор по проекта и изпълнява дейност по пилотно въвеждане на домашно компостиране на биоразградими отпадъци в 600 домакинства. Към момента е сключен договор за доставка на компостерите. Предстои да бъде организирана кампания за раздаването им на жители, желаещи да приложат мярката на практика в домовете си, като се научат да оползотворяват отпадъците и сами да произвеждат компост с широко приложение в земеделието.

Демонстрациятата – сглобяване на компостер и обясняване на отделните етапи направи г-жа Илиана Георгиева – Експерт в сферата на околната среда.

 

Най-четено

Темите от "Бобошево"

Етикети