Подготвят методически указания за органите на МВР за действие при случаи на домашно насилие

DenNews.bg
11.08.2023
размер на текста:

Заместник-министърът на вътрешните работи Ивелина Дундакова и представители на МОН, МТСП и МП оповестиха мерки за координация между институциите при превенция на домашното насилие и подпомагане на жертвите

Четирите основни институции, които имат пряко отношение към проблема направиха преглед и набелязаха повече от 15 мерки за превенция и подпомагане на жертвите на насилие, голяма част от които изискват междуинституционална координация – съобщи министър-председателят акад. Николай Денков след среща с представители на министерствата на вътрешните работи, на образованието и науката, на труда и социалната политика и на правосъдието. В рамките на месец мерките на ниво изпълнителна власт ще бъдат придвижени и стартирани, уточни той и определи като много съдържателни разговорите, проведени в днешния ден, след поставения едноседмичен срок за идентифициране на механизмите за справяне с насилието.

Подобряването на дейността за превенция, разкриване, разследване и предоставяне на ефективна закрила на пострадалите от домашно насилие е сред приоритетите на МВР. Заместник-министърът на вътрешните работи Ивелина Дундакова накратко представи предприетите мерки и действия за оптимизиране на ежедневната полицейска дейност, за засилване на взаимодействието на местно ниво между ангажираните институции и за актуализиране на инструментариума за обучение.

Предвид водещата роля на ГД „Национална полиция“ за превенция на домашното насилие и насилие, основано на пола, в началото на юли т.г. в главната дирекция бе създаден сектор „Домашно насилие“. Задачата на новата структура е да организира и централизира дейността на МВР в този аспект, както и да осъществява методическото ръководство на областните координатори по въпросите на домашното насилие, опериращи от 10 години във всички ОДМВР в страната.

Към настоящия момент се работи и по изготвянето на нови Методически указания за действията на полицейските органи, които да адаптират към новите промени в ЗЗДН разписаните през 2012 г. механизми за действие на всеки един етап от получаване на сигнал, посещение на място, разговор с пострадали, работа с извършителите. ГДНП работи и за повишаване информираността относно възможностите за ползване на правна помощ по Меморандума за сътрудничество и партньорство между Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Националното бюро за правна помощ и Адвокатските съвети, подписан през март 2023 г.

Редица действия се предприемат и с оглед подобряване ефикасността на полицейската дейност и въвеждането на иновативни решения за ограничаване на домашното насилие и насилието, основано на пола. Една от дейностите е разработване на Автоматизирана информационна система за въвеждане, обработка и съхранение на данните, свързани с домашно насилие и насилие, основано на полов признак. Усилия са насочени и към повишаване на капацитета на служителите на МВР чрез обучения по теми за превенция, мерки за защита и реда за тяхното налагане.

 

Данните на МВР за извършени престъпления в условията на домашно насилие сочат трайно увеличение на образуваните досъдебни производства – за първото шестмесечие на 2023 г. те са 578, или с 35,68% повече спрямо същия период на предходната година, когато са били 426 (845 за цялата 2022 г.). Най-много са образуваните досъдебни производства по чл. 296 ал. 1 от НК, които за 2022 г. са 390 - 46,2 % от общия брой.

През последните години се наблюдава трайна тенденция за увеличаване на потърсилите помощ и получили ограничителни заповеди от съдилищата в страната жертви на домашно насилие: 2020 г. - 3057 заповеди; 2021 г. - 3244; 2022 г. – 3654; първото шестмесечие на 2023 г.- 1950.

За първото шестмесечие на 2023 г. в районните управления са получени 1950 заповеди за защита, издадени от районен съд, или 18,3% повече спрямо същия период на предходната година - 1648.

Изображения

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети