Едва 3,5% от българите не изпитват никакви затруднения да си покриват разходите

DenNews.bg
06.06.2023
размер на текста:

 През първото тримесечие на 2023 г. делът на лицата, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи продължава да е относително висок - над 75%. С известни затруднения са 35.8% от лицата, 26.8% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 14.2% - като много трудно. Делът на лицата, които се справят много трудно, се увеличава с 0.6 процентни пункта в сравнение с първото тримесечие на 2022 година.Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 19.7% от лицата, а едва 3.5% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения през първото тримесечие се увеличава с 1.5 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Около 1/3 от анкетираните лица ограничават потреблението си на енергия
През първото тримесечие на 2023 г. към въпросника за домакинството е включен допълнителен въпрос - „През предходното тримесечие Вашето домакинство можело ли е да си позволи достатъчно потребление на енергия? (електричество, природен газ или др. за отопление, топла вода, готвене, охлаждане, осветление и електрически уреди)“. 31.2% от лицата са отговорили, че са ограничавали потреблението си на енергия.

28.8% от лицата, живеещи в градовете, са посочили, че не могат да си позволят достатъчно потребление на енергия. В селата делът на лицата с ограничения в потреблението на енергия е 37.8% - с 9 процентни пункта повече в сравнение с градовете.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети