Христо Пигов остава управител на "Ученическо хранене" в Дупница

DenNews.bg
20.05.2023
размер на текста:

Временно изпълняващият длъжността управител на общинското дружество Ученическо хранене-Дупница Христо Пигов остава на поста. Това стана ясно от докладна, внедеса от председателя на ОбС Костадин Костадинов за прекратяване на процедурата по конкурса за възлагане на управлението на „Ученическо хранене – Дупница“ЕООД, гр. Дупница, насрочен с Решение № 29/24.02.2023 г. на Общински съвет-Дупница.

Ето какво гласи тя:

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

„Ученическо хранене-Дупница“ЕООД, гр. Дупница, е търговско дружество с едноличен собственик на капитала Община Дупница, като правомощията на едноличния собственик се упражняват от Общински съвет-Дупница.
С Решение № 80/17.07.2020г.на Общински съвет-Дупница беше избран Христо Димитров Пигов, за временно изпълняващ длъжността управител на “Ученическо хранене – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница, ЕИК 202723201.
С Решение № 29/24.02.2023 г. Общински съвет-Дупница реши да се проведе конкурс за възлагане на управлението на „Ученическо хранене-Дупница“ЕООД, гр. Дупница, като избра комисия която да проведе конкурса.
В определения срок за подаване на заявления от участници в конкурса, не са постъпили такива.
Във връзка с горното и на основание чл. 18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.21, ал. 1, т .9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Дупница, като едноличен собственик на капитала на „Ученическо хранене-Дупница“ЕООД, да вземе следното:


П Р О Е К Т !

 


Р Е Ш Е Н И Е :

1. Общински съвет Дупница прекратява процедурата по конкурса за възлагане на управлението на “Ученическо хранене – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница, ЕИК 202723201, насрочен с Решение № 29/24.02.2023 г. на Общински съвет-Дупница.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети