"Булгаргаз" намали още намалението на газа за октомври, цената му скача с 10 лева от ноември

DenNews.bg
01.10.2023
размер на текста:

60,41 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. октомври 2023 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Така очакваните 5% намаление на цената на газа, днес се оказа 4,6%.

Както беше прогнозирано от страна на Булгаргаз по време на последното открито заседание на КЕВР, цената за октомври е с 4.6% по-ниска от тази за предходния месец. Това се дължи на успешно проведения от „Булгаргаз“ ЕАД в края на 2022 г. търг за доставка на количества втечнен природен газ за 2023 г., похвалиха се от дуржеството.

 70,20 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) е прогнозната цена на природния газ за м. ноември 2023 г., изчислена съобразно котировките на газов хъб TTF към 08.09.2023 г.

Следва да се отбележи, че прогнозите за стойността на индекс TTF „месец напред“ за м. ноември (който е benchmark за цените на газа в Европа) са за значително повишение спрямо стойността му за м. октомври. Съгласно последно публикуваните данни в Argus European Natural Gas на 08.09.2023 г. нивата, на които се търгува природният газ за доставка за м. ноември, са около 44 - 44.5 EUR/MWh. Това представлява повишение от над 30% спрямо нивата, на които се търгува природния газ за доставка през м. октомври. В същото време обаче разликата между предложената за утвърждаване от „Булгаргаз“ ЕАД цена за м. октомври и прогнозната цена на дружеството за м. ноември остава на по-ниски нива.

Финалното предложение за цената на природния газ за м. ноември 2023 г., ще бъде депозирано в КЕВР на 01.11.2023 г.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети