11 фирми влизат в битка за 3,7 млн. лв. за идейния и технически проект на АМ „Гюешево - Дупница“

DenNews.bg
19.09.2022
размер на текста:

Единадесет са отворените технически оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево - Дупница“.

Трасето ще осигури комфортна връзка между Трансевропейски транспортен коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“, по който е АМ „Струма“, и границата с Република Северна Македония. Участъкът е част от основната ТЕN-Т мрежа. Очаква се магистралата да бъде около 62 км.

Отворените оферти са на:

„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
ДЗЗД „Трансконсулт-Енергопроект”;
„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
Обединение “Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД;
Обединение „ИКюИнфра“;
ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“;
„Евро Проект 2022“ ДЗЗД;
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
„ВИА-ПЛАН“ ЕООД.
Изграждането на новата пътна артерия с магистрален габарит, дублираща част от републиканските пътища I-6 Гюешево – Кюстендил и II-62 Кюстендил – Дупница ще осигури бърз, комфортен и безопасен превоз на хора и товари, както и директна връзка при гр. Дупница с АМ „Струма“ и цялата автомагистрална мрежа.

С изпълнението на обществената поръчка във фаза идеен проект ще бъдат разгледани вариантни решения за реализиране на трасето между граничен пункт „Гюешево“ и АМ „Струма“, с проектна скорост 120 км/ч и габарит Г27, след което ще се пристъпи към провеждане на съответните екологични процедури. След произнасянето на компе- тентния орган по околна среда ще може да се премине към разработването на техническия проект за одобреното трасе, включително и проект за Подробен устройствен план.

Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка за проектиране е 3,1 млн. лв. без ДДС, а средствата са от бюджета на АПИ. Срокът за изработване на проекта е 150 календарни дни от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети