310 безработни ще бъдат наети на работа по Регионалната програма за заетост за област Кюстендил

DenNews.bg
18.05.2022
размер на текста:

 Близо пет пъти повече безработни лица, в сравнение с 2021 г., ще бъдат наети на работа в област Кюстендил по Регионалната програма за заетост, одобрена днес от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие-Кюстендил. Заседанието бе свикано от областния управител Катя Димитрова, а Регионалната програма бе приета единодушно.

Предвидените средства за финансирането на Регионалната програма също са пет пъти повече от миналата година. Те са в размер на 1 577 452 лв., с които ще се покрият възнагражденията на общо 310 души, които ще бъдат назначени на работа при 8-часов работен ден. Мярката е в изпълнение на Националния план за заетостта за 2022 г. За сравнение, през 2021 г. за област Кюстендил са отпуснати 343 200 лв. за 70 работни места. С реализацията на Регионалната програма за заетост се очаква спад с около 1% на безработицата в Кюстендилска област, която към края на месец април 2022 г. е 6,1%.
Приоритет през тази година е субсидирането на заетост не само в публичния, но и в частния сектор, както и за разкриване на работни места не само в общинските центрове, а във всички населени места.


Повечето одобрени проекти в област Кюстендил са в партньорство с частни фирми. С най-много работни места са общините Кюстендил и Дупница, съответно с 99 и 77 работни места. Областна администрация-Кюстендил е с 4 работни места, Община Невестино – 17 работни места, Община Трекляно – 8 работни места, Община Бобошево – 18 работни места, Община Сапарева баня – 21 работни места, Община Бобов дол – 24 работни места, Община Кочериново – 21 работни места, Общинско предприятие „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“-гр. Рила – 16 работни места.
Целевата група, от която ще бъде извършен подбор за назначаване по програмата е различна, според проекта. Това са безработни лица над 50-годишна възраст, безработни младежи до 29-годишна възраст, продължително безработни лица, безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, в т. ч. ниско образование и др. Община Бобошево и Община Кочериново предвиждат назначаване на работа и на хора с увреждания. Дейностите, по които ще бъде осигурена заетост на безработните лица са предимно в сферата на комунално-битовото обслужване, поддържане на терени за обществено ползване или държавна и общинска собственост, поддържане на зелени площи, гробищни паркове, сгради и прилежащи терени, благоустройство и др.
Одобрената днес Регионална програма за заетост за 2022 г. ще бъде предоставена за съгласуване от Министерство на труда и социалната политика. Очаква се назначените лица да започнат работа до 10.06.2022 г. и да им се осигури заетост до 09.12.2022 г.
48 млн. лв. за осигуряване на работни места за безработни от неравнопоставените групи на пазара на труда ще бъдат разпределени в цялата страна. По този начин държавата ще окаже подкрепа, както за хората в уязвимо положение, така и за бизнеса и администрациите в регионите, изпитващи затруднения вследствие на продължителната Ковид криза. Увеличеният финансов ресурс ще даде възможност чрез програмите да се разкрият работни места в по-голям брой населени места.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети