До 27 юли могат да се подават проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

DenNews.bg
26.04.2022
размер на текста:

 Министерството на труда и социалната политика (МТСП) стартира кампания за набиране на проекти, които ще се финансират по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания. Документи могат да се подават от 26 април до 27 юли 2022 година.

 

По Компонент 1 на програмата ще се финансират проекти за достъпна жилищна среда чрез изграждане и монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори, които улесняват придвижването на хората с увреждания. МТСП ще отпуска до 100 000 лв. за всяко одобрено проектно предложение. В случаите, когато тяхната стойност е по-висока, кандидатите ще могат да съфинансират изпълнението на допустимите дейности.

 

По програмата могат да кандидатстват собственици на жилища с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда. Допустими кандидати са и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.

 

Одобрените проекти по компонент „Лична мобилност“ ще се финансират с до 8000 лв. Средствата се отпускат за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания и монтиране на помощно съоръжение за качване и сваляне на инвалидна количка. За пръв път по програмата МТСП ще финансира закупуване на лек автомобил, приспособен за шофьори с трайни увреждания. Кандидатите ще могат да получат и средства за шофьорски курс.

 

Право да кандидатстват по Компонент „Лична мобилност“ имат хора с трайни увреждания, с доказан дефицит на долни и/или горни крайници и решение на органите на медицинската експертиза, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори.

 

През миналата година по програмата са финансирани 131 проекта в 36 общини. С тяхното изпълнение е създадена достъпна жилищна среда за близо 200 души с увреждания. Отпуснати са и средства за преустройството на 5 коли за шофьори с увреждания.

 

Общият бюджет на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност за 2022 г. е 2,5 млн. лв. Средствата са увеличени с 500 000 лв. в сравнение с миналата година.

 

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по двата компонента може да се намери на интернет-страницата на МТСП (www.mlsp.government.bg рубрика „Политики“, категория „Хора с увреждания“, секция: „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност”) или на следния линк: https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети