Непочистени комини са подпалили 36 къщи за месец в област Кюстендил

DenNews.bg
05.02.2022
размер на текста:

Препоръки за пожарна безопасност по време на отоплителния сезон

 


Понижаването на температурите през последните дни, принуди част от хората да пристъпят към използване на отоплителни уреди на твърдо гориво и ел. уреди!
От началото на отоплителния сезон/ от 01.10.2021 до 03.02.2022 г./ са възникнали общо 36 пожара поради самозапалване в комин в Кюстендилска област/21 от тях са на територията на РСПБЗН – Кюстендил/, 8 пожара, причинени от отоплителни уреди, са нанесли материални загуби, 1 жена е загинала, 1 е пострадала.
Служителите от РСПБЗН – Кюстендил напомнят правилата за пожарна безопасност, за да не се допускат пожари.

ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛ. ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ:

Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.
Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи. Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане. Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ

НА ТВЪРДО ГОРИВО:
Недопускайте използването на самоделни отоплителни уреди на твърди горива.
Под печките за твърдо гориво осигурете негорима подложка, излизаща пред нея най-малко на 50см. и 25см. встрани, с борд 1см.
Разстоянието от печката и димоотводните тръби до горими предмети, конструктивни елементи и стенни покрития не трябва да е по-малко от 50 см.
Проверете стабилно ли са укрепени димоотводните тръби. Прогорели (пробити) такива, незабавно се подменят с нови.Осигурете ревизионните отвори към комина със стандартно изработени метални розетки.
Ревизирайте комините които ще експлоатирате през зимата – те се изграждат задължително от негорими материали. В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията, така също и вградени горими материали. Ако не сте почистили комините от налепи и сажди, направете го веднага. Ако сте установили наличие на пукнатини в комините в подпокривните пространства, същите трябва незабавно да се измажат. Комините трябва да са плътно измазани.
Не оставяйте за сушене върху или около отоплителните уреди дрехи, и др. горими и леснозапалими материали.
Почиствайте комините и кюнците от натрупани сажди и отлагания по механичен начин – не използвайте горими и леснозапалими вещества и материали!


Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, нарушаването им може да застраши не само личната Ви собственост, но живота и здравето на близките хора до вас.


РСПБЗН – КЮСТЕНДИЛ

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети