Модерният затвор в Самораново щял да докара и нов водопровод

DenNews.bg
24.02.2022
размер на текста:

 Това заяви народният представител от Има такъв народ /ИТН/ Снежанка Траянска, след инициирана от нея среща в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, на която бе придружавана от кмета на Самораново Райко Цветков. От страна на Министерство на правосъдието в работната среща участваха Десислава Гайдарова – главен секретар на министерството и ръководител на Програмния оператор, и Венета Стоилова – началник на отдел „Международни програми и проекти“, ръководител на Програмна област „Корекционни услуги и задържане преди съдебен процес“. От Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ присъстваха главния директор на дирекцията гл. комисар Ивайло Йорданов, който е ръководител на проекта, Надя Радковска – координатор „Индикатори и изпълнение“, както и експерти от екипа на управление на проекта.
Поводът за провеждане на срещата бе предстоящото изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., а причината – лошата ВиК инфраструктура в селото, заради която в Самораново, където ще бъде реализиран проекта, има недостиг на питейна вода.


Опасенията на местните жители са, че с влизане в експлоатация на затвора, проблемът с осигуряване на питейна вода за битовите потребители ще се задълбочи, тъй като ВиК мрежата спешно се нуждае от подмяна. В същото време в проекта за затвор е предвидено изграждане на нов резервоар, с обем 100 куб. м.
Пред народния представител Снежанка Траянска и кмета на с. Самораново Райко Цветков бе представен проекта за строеж на новия пилотен затвор, който ще служи и като база за практическо първоначално и последващо обучение и изпълнение на дейности от различни категории персонал. Обсъдени бяха параметрите на застрояване на затвора и учебния център към него. Експертите по строителство към проекта предоставиха документи на хартиен и електронен носител, отнасящи се до изграждането на ВиК съоръжения на територията на затвора. Междувременно стана ясно, че в свое становище от 14.06.2019 г. ВиК-Дупница декларира, че прогнозните количества за консумация на питейна вода, след реализиране на проекта, не могат да бъдат осигурени чрез директно захранване от съществуващата водопроводна мрежа на с. Самораново. В друго становище – от 21.12.2021 г. ВиК-Дупница посочва, че водопроводната мрежа е компрометирана, с изтекъл експлоатационен срок и водоснабдяването ще бъде възможно при изграждане резервоар с обем 100 куб. м.
Предстои управляващият екип по проекта да проведе среща с жителите на Самораново, на която местното население да бъде запознато с подробностите по бъдещото изграждане на пилотен затвор.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети