Създава се Министерството на електронното управление

DenNews.bg
02.02.2022
размер на текста:

 Правителството одобри проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление.
Предложеният проект е свързан с Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България от 13.12.2021 г. (обн. ДВ брой 106 / 2021 г.), с което се създава Министерство на електронното управление.
С Устройствения правилник на Министерството на електронното управление се определят правомощията на министъра на електронното управление, организацията, дейността, функциите и числеността на персонала на Министерството на електронното управление и на неговите организационни структури и административни звена. Устройственият правилник отразява действащата нормативна рамка преди закриване на Държавна агенция „Електронно управление“, предвидено в Закона за изменение и допълнение на Закона за електронно управление, одобрен с Решение № 26 на Министерския съвет от 25 януари 2022 г. Чрез Постановлението се създават базовите условия за изграждането на необходимата администрация, подпомагаща дейността на министъра на електронното управление и подкрепяща го при реализирането на политики в областта на електронното управление. Ще се осигурят първоначално необходимите ресурси - материални, човешки и технически, организационни - за постигането на заложените цели и приоритети в областта на развитието на електронното управление.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети