Преизбират за 7-и път Мария Жайгарова за прокурист на общинската болница в Дупница

DenNews.bg
09.12.2022
размер на текста:

Мария Жайгарова поема управлението на общинската болница за 7-и път. Това става ясно от докладна, внесена за разглеждане на предстоящата сесия на Общинския съвет. Гласуването ще се проведе на 16-и декември, за когато е насрочено последното за годината редовно заседание на местния парламент. 

Ето и пълният текст на докладната ,внесена за разглеждане от председателя на ОбС Костадин Костадинов:

 „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница е лечебно заведение с едноличен собственик на капитала Община Дупница, като правомощията на едноличния собственик се упражняват от Общински съвет Дупница.
С Решение №161 / 24.11.2017г. Общински съвет – Дупница прие нов Учредителен акт на лечебното заведение, като беше предвидена възможността за избор на прокурист.
С Решение №184 / 15.12.2017г., Общински съвет-Дупница избра Мария Иванова Жайгарова за прокурист на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница. С Решение № 175/14.12.2018 г. Общински съвет – Дупница преизбра г-жа Жайгарова за прокурист на дружеството. Съгласно т.2 от решението, прокуристът ще изпълнява функциите си в едногодишен срок, считано от 23.01.2019 г. С Решение № 20/31.01.2020 г. Общински съвет – Дупница преизбра г-жа Жайгарова за прокурист на дружеството. Съгласно т.2 от решението, прокуристът ще изпълнява функциите си в едногодишен срок, считано от 23.01.2020г.
С Решение № 12/29.01.2021 г. Общински съвет – Дупница преизбра г-жа Жайгарова за прокурист на дружеството. Съгласно т.2 от решението, прокуристът ще изпълнява функциите си в едногодишен срок, считано от 23.01.2021г. С Решение № 9/28.01.2022 г. Общински съвет – Дупница преизбра г-жа Жайгарова за прокурист на дружеството. Съгласно т.2 от решението, прокуристът ще изпълнява функциите си в едногодишен срок, считано от 23.01.2022 г.

Предвид изложеното, и във връзка с обстоятелството, че към настоящия момент няма избран управител на лечебното заведение, считам, че сега действащия прокурист следва да бъде избран отново от едноличния собственик на капитала за такъв за нов едногодишен срок.

Във връзка с горното и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/, чл.22, ал.1 от ТЗ и чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ предлагам ОбС – Дупница, като едноличен собственик на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, да вземе следното:

П Р О Е К Т !

 

Р Е Ш Е Н И Е :

1.Общински съвет-Дупница избира за ПРОКУРИСТ “(търговски управител) на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, ЕИК 109501412, Мария Иванова Жайгарова, с ЕГН 7508184712.
2.Прокуристът на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД, гр.Дупница, ЕИК 109501412, ще изпълнява функциите си в едногодишен срок, считано от 23.01.2023 г.
3.Определя месечно възнаграждение на прокуриста на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Дупница, ЕИК 109501412, в размер на 3000 /три хиляди/ лева.
4.Упълномощава Кмета на Община Дупница, на основание чл.23 от Търговския закон да сключи договор за управление на дружеството с избрания прокурист, с всички права по чл.21 и чл.22 от Търговския закон и го оправомощава да подпише пълномощно на прокуриста по чл.21, ал.1 от Търговския закон.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети