25 са офертите за изработване на проекти за ремонта на 16,5 км от пътя между Дупница и Бобов дол

DenNews.bg
22.12.2022
размер на текста:

25 са офертите за изработване на проекти за ремонта на 16,5 км от пътя между Дупница и Бобов дол, информират от пътната агенция
Отворени са офертите за изработване на технически проекти за основен ремонт на близо 16,5 км от път III-623 от кръстовището с пътя Дупница – Кюстендил до Бобов дол. Отсечката е важна артерия за Бобов дол и останалите населени места в района. Последният ремонт на трасето е през 2003 г.

Поръчката е в две обособени позиции, а прогнозната й стойност е 329 800 лв. без ДДС.

 

В първата позиция е изработването на технически проект за основния ремонт на 14,5 км от път III-623 от кръстовището с път II-62 Кюстендил – Дупница до края на Бобов дол /от км 0 до км 14+500/. Участъкът преминава през Големо село, Мало село, Мламолово и Бобов дол. Настилката е с множество пукнатини, слягания и нарушения на целостта на конструкцията. Индикативната стойност на поръчката е 290 000 лв. без ДДС.

Отворени са 13 оферти. Те са на:

„ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;
„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
Обединение “Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД, с участници: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;
„Инфра про консулт“ ООД;
ДЗЗД „АМ Хемус – 2016“, в което са: „РУТЕКС“ ООД и „КОНТРОЛС“ ООД;
„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;
„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Втората позиция е за проектиране на основния ремонт на отсечката от път III-623 между Бобов дол и Жедна /от км 15+500 до км 17+490/. Това е близо 2-километровият участък, който започва от новоизграденото трасе през 2018 г. в град Бобов дол и завършва при границата между областите Кюстендил и Перник. Прогнозната стойност е 39 800 лв. без ДДС.

Отворени са 12 оферти. Те са на:

„ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;
„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
Обединение “Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД, с участници: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
„ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;
„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
„ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖИНЕРИНГ“ ООД;
„Инфра про консулт“ ООД;
„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
„ФРИБУЛ“ ООД.
Срокът за проектантските работи и по двете обособени позиции е 60 дни, разделен в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовите проекти след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът им за реализиране и ще се пристъпи към избора на изпълнители на ремонта и на строителния надзор.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети