Учениците от ОУ "Кирил и Методий" в Бобошево с най-малко отсъствия

DenNews.bg
15.11.2022
размер на текста:

 Актуалната информация и хода на съвместната работа между институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст се обсъди по време на заседание на Областния координационен център. Той бе председателстван от зам. областния управител на Кюстендил Валентина Караганова, като целта му е да подпомогне координацията на регионалните структури на министерствата и регионалните представители на администрациите, ангажирани с включването и предотвратяването на отпадане на деца и ученици от образователната система.
Актуална информация, свързана с изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите, представи началникът на Регионално управление на образованието Мая Стойчева-Николова. „В детските градини в област Кюстендил се обучават 3 179 деца, от които 56 са със специални образователни потребности. В училищата се обучават 10 781 ученици, от които 289 със специални образователни потребности. Броят на второгодниците е 119. На територията на област Кюстендил функционират 17 екипа за обхват, ръководители на които са експерти от РУО – Кюстендил, които се актуализират ежегодно“, поясни Мая Стойчева.
„Извършените обходи от месец септември до месец ноември са 284. Посетени са 516 адреса. Информацията за всеки един от обходите е отразена в информационната система за реализиране на механизма. С цел недопускане на отпадане от образователната система се следи и броят на отсъстващите ученици“, обясни началникът на РУО. От извършените проверки до момента най-ниска посещаемост в училище е установена в ОУ „Христо Ботев“, с. Невестино. Най-малко отсъстващи ученици има в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бобошево.
„По-малък е процентът на отпаднали деца и ученици от общини Кочериново и Рила. Проблем се наблюдава в двете най-големи общини – Дупница и Кюстендил, където броят на учениците от уязвими групи е по-голям и това води до по-голям брой деца и ученици с риск от отпадане от образователната система“, посочи още началникът на РУО.
„Основен приоритет в работата на Регионално управление на образованието – Кюстендил е пълният обхват и включването на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система, както и осигуряването на равен достъп до образование на всички деца и ученици“, отбеляза Мая Стойчева.

Най-четено

Темите от "Бобошево"

Етикети