Със заповед на министъра на здравеопазването противоепидемичните мерки у нас се удължават до 2 ноември

DenNews.bg
27.10.2022
размер на текста:

 Със заповед на министъра на здравеопазването противоепидемичните мерки у нас се удължават до 2 ноември.

Остава изискването за носенето на предпазна маска в болниците и социалните домове като изключение се прави за децата до 6-годишна възраст.

Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м.

Всички работодатели, органи по назначаване и ръководства на висши училища трябва да организират редовно проветряване и дезинфекция, недопускане до работните помещения и в помещенията на висшите училища на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други). При възможност и по преценка да се организира и дистанционна форма на работния процес (надомна работа/работа от разстояние) и/или работно време с променливи граници или работа на смени.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите трябва да организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито, да осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта, както и да поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция.

Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани, да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.

В социалните домове трябва да се провежда ежедневен филтър.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети