Областният управител насрочи консултации за състав на РИК – Кюстендил

DenNews.bg
14.09.2021
размер на текста:

Областният управител инж. Александър Пандурски насрочи консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия-Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. Консултациите ще се проведат на 17.09.2021 г. /петък/, от 15:00 часа, в залата на ІІ етаж – сградата на Областна администрация - Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44.
При консултациите партиите и коалициите следва да представят, съгласно чл.60, ал.3 и чл. 65, ал.1 от Изборния кодекс:
1. Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3 от Изборния кодекс;
2. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);
3. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
4. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;
5. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на Районната избирателна комисия не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни.
Предложенията за членове на РИК следва да бъдат съобразени и с всички изисквания на Решение на Централната избирателна комисия.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети