Социално подпомагане-Бобов дол започна приема на заявления за помощ за отопление

DenNews.bg
06.07.2021
размер на текста:

Социално подпомагане-Бобов дол започна приема на заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон. Документите могат да се подават в дирекцията до 31 октомври.
Помощта се отпускат за периода от 1 ноември 2021 г. до 31 март 2022 г., като размерът й ще се определи от социалния министър.
Право на помощ имат хора и семейства чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца на подаване на заявлението е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други обстоятелства; за да получат помощ, безработните в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекция Бюро по труда най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението; хората и семействата, които кандидатстват трябва да отговарят и на допълнителни условия за достъп. Например да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество, да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето и семейството.

 

Най-четено

Темите от "Бобов дол"

Етикети