До 26 юни се подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия

DenNews.bg
14.06.2021
размер на текста:

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия на парламентарните избори на 11 юли ще имат хората с трайни увреждания, които не могат да напускат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, както и хората, поставени под задължителна карантина или изолация, заради COVID-19 съгласно разпоредбите на Закона за здравето.

Крайният срок за образуване на мобилни секции е до 26 юни - 14 дни преди изборния ден. Това може да стане, ако са подадени не по-малко от 10 заявления в съответната община. Заявленията се подават до кмета на общината. В тях се посочват имената на избирателя, ЕГН/ЛН, постоянният адрес, адресът на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс - за избиратели, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места. Дописвания в избирателните списъци се допускат до 5 юли.

Важно е да се знае, че проверката и установяване на увреждането на избирателя става по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, може да се изиска от ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането, както и медицинска епикриза от други медицински органи, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция.


Когато до 26 юни 2021 г. (14 дни преди изборния ден) са подадени не по-малко от 10 заявления от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината уведомява РИК за броя на подадените заявления. Общинската избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Кметът на общината или определен с негова заповед заместник-кмет на общината, образува секция за гласуване с подвижна избирателна кутия с нарочна заповед и утвърждава нейния номер, както и насрочва (определя дата, място и час) консултации (ако вече не са проведени такива едновременно с консултациите за състави на СИК) за състава на подвижна СИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия.

Районната избирателна комисия назначава ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 10 дни преди изборния ден.

Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срок не по-късно от 14 дни преди изборния ден, може да подаде заявление до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 05.07.2021 (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети