Отнемането на книжки и спирането на коли за неплатени такси при проверка на границата е противоконституционно

DenNews.bg
10.03.2021
размер на текста:

Пленумът на съдиите от Върховния административен съд единодушно прие становище, че текстовете от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), с които се ограничават основни права на гражданите - на свободно придвижване в страната, на напускане на нейните предели и на личен живот, погазва принципът на правовата държава.
Става дума за текстове от закона, въз основа на които при преминаване на граничните пунктове, органите на КАТ спират колите от движение за неплатени такси и отнемат временно свидетелствата за управление, съобщиха от ВАС.
Писменото становище на ВАС е по искане на Конституционния съд, който на 30 юли 2020 г. с определение по к. д. № 11/2020 г. е допуснал за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на текстове от Закона за движението по пътищата. Атакуваните текстове са чл. 171, т. 1, б. "д" и т. 2, б. "к".
Върховните съдии приемат, че с оспорените разпоредби, законодателят флагрантно е нарушил принципа на правовата държава, а с това недопустимо и в противоречие с изискванията на правната сигурност, предвидимост и стабилност е ограничил конституционно защитени права на гражданите.
"Липсва правна логика в конструкция, при която неплащане на едно публично задължение да води до отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач и до временно спиране от движение на моторно превозно средство на собственик, при това да се твърди, че преследваната цел е "осигуряване на безопасността на движението по пътищата".
Действително тези принудителни административни мерки са оправдани, но само когато с тях се преследват декларираните в закона цели и когато се прилагат за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по ЗДвП, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, но не и като санкция за неплащане на глоба, изразяваща се във временно отнемане на свидетелство за управление и/или спиране от движение на МПС с цел да бъде принудено лицето да изпълни публичното си задължение", становището на Пленума на ВАС.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети