Синдикат "Образование": Без тестове в училище, щом в НС може без сертификат

DenNews.bg
20.12.2021
размер на текста:

 Всички български ученици трябва незабавно и безусловно да влязат в училище. Тестването на учениците трябва веднага да спре, не само защото прилаганите тестове са ниско ефективни, но и защото прилаганите насоки създават разделение в обществото и лишават огромен процент ученици от правото им за качествено редовно образование. С такава позиция излязоха от синдикат "Образование" след направен анализ на образователната система.

Те недоумяват как така няма да има зелен сертификат в българския парламент, но ще иска такъв в образователните институции. Като аргумент те заявиха, че това не е редно, тъй като близо 60% от учениците са ваксинирани. Ако не бъдат променени сегашните насоки, след обсъждане със социалните партньори и двете министерства - МОН и МЗ, Синдикатът би могъл да препоръча на българските учители и директори да не спазват дискриминационните правила с тестването и прилагането на зелените сертификати в училище.

Ако се спази предложението на МОН към МФ нарастващ до 3,8% от БВП е безкрайно далече от традиционния 6% в останалите страни членки. Този бюджет обрича на много трудно съществуване образователните институции с брутално нарасналите разходи за издръжка по отношение на горива, услуги и ремонти. От години Синдикат "Образование" настоява за единна електронна платформа на МОН, която да пести време и енергия на педагогическите специалисти при образователните дейности. Понастоящем идентични данни се изискват многократно от различни дирекции на МОН, поради липса на административна електронна координация, смятат те.

Политиката по подбор, задържане, защита, финансиране на труда, квалификация и атестация на педагогическите специалисти, трябва да се оптимизира, като се работи съвместно с представителните синдикати и се вземат предвид следните особености:

Българските учители са с най-високата за ЕС средна възраст, като тази тенденция се запазва последните 7 години;
Младите учители, проявили интерес към образователната система, не остават трайно в професията, поради обективни причини, често това е агресивно и обидно отношение към тях от родители;
Българския учител и директор са с най-голям дефицит на компенсаторни механизми, които да пазят неговото физическо и психическо здраве, в целия ЕС;
Липса на диференциация в труда на учителите, като преподавателските и възпитателни дейности, се смесват с организационни дейности;
Безплатната работа в многобройни комисии натоварва учителите в дейности със спорна ефективност;
Искане на доказателство от РУО и МОН за всеки детайл от работата на учителя.
Политиката за атестации на педагогическите специалист, която еволюира в електронна атестация, е копие на диференцираното заплащане на педагозите. Полезния ход тук е събиране на двата процеса, като се регламентира допълнително финансово възнаграждение по скалата на атестиране, а в атестационните комисии да участват представителните синдикатите на учителите.

Дебатът за мандатност на директорския труд е многогодишен, но без липса на никакви резултати. В подбора на директорите е важно:

Да се ситуира ценз, примерно специалност "Управление на образованието" към кандидатите за директори на образователни институции, сега изискването е само педагогическо образование;
Да се прилага изискване за опит в управлението, като заместник-директори или съветник на директора, което е европейския формат. Сега изискването е само за минимален стаж като учител;
Комисиите за назначение на директори, да се ситуират със задължителното участие на представители на представителните синдикати. Сега липсата на синдикално участие катализира политизацията на системата;
Атестационни комисии за директори, да се формират с участието на представителните синдикати;
Задължителна мандатност с ограничен или неограничен брой мандати на директорите.
За да се подобрят резултатите на учениците, трябва да се спре традиционното често преминаване в ОРЕС и да се активизира Стратегията за възпитанието и граденето на ценности в образователните институции. Ако българския учител не бъде оставен от обществото да бъде главния генератор във възпитателните процеси и формирането на граждански добродетели, в позитивно партньорство с родителите, то България ще бъде погълната от задълбочаващата се инфлация на ценностната система.

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети