Експерт от фонд „Земеделие“ отива на съд за измама и подкуп

DenNews.bg
28.01.2021
размер на текста:

Окръжна прокуратура-Враца е внесла в съда обвинителен акт срещу Л.П. за извършените от него престъпления в качеството на длъжностно лице.
През 2019 г. обвиняемият Л.П. заемал длъжността „старши експерт“ в Областната дирекция-Плевен на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Служебните му задължения и отговорности били свързани с проверки на място, относими към плащанията на бенефициентите по европейските фондове. Те се извършвали в съответствие с утвърдени в институцията правила. Само дирекция „Технически инспекторат“ в Централното управление на ДФЗ имала правомощия да издава заповеди за осъществяването им, а възлагането им на конкретни служители се извършвало от регионалните структури. Дистанционният контрол на подадените заявления за подпомагане също се осъществявал само от Централното управление на държавния фонд. При установяване на несъответствие между заявените парцели и показанията за реалното им състоянието, видими от сателитни снимки (ортофотокарти), се назначавали проверки на място. След извършването им съответният експерт издавал контролен лист, който подлежал на администриране в Централното управление на ДФЗ. Въз основа на данните от него се осъществявала преценка за оторизация на плащанията към бенефициента.
През септември 2019 г. обвиняемият Л.П. бил определен със заповед да извърши проверка на място на земи, посочени в две заявления за подпомагане - на търговското дружество „Н.49“ ЕООД и на земеделския производител Л.Й. в с Бутан, област Враца. В тази връзка той се обадил на представителя на фирмата – А.А., като го предупредил за нея. По време на срещата между двамата проверяващият не знаел, че другият мъж го записва на телефон. След извършване на съответните замервания на терен, с помощта на GPS апаратура, и направени фотоснимки на парцелите, той заявил на А.А., че остава да се извърши дистанционната проверка на непроверения му парцел. Добавил, че ако иска тя да мине по-бързо и само административно, съответно бенефициентът по-рано да получи субсидията си, трябва да почерпи. Уточнил сумата в размер от 400 до 500 лева и му оставил телефонния си номер.
С действията си той направил опит да въведе А.А. в заблуждение, тъй като извършването на дистанционните проверки било извън компетенциите на служителите на регионалния технически инспекторат на ДФЗ. Наред с това крайните срокове на проверките били фиксирани предварително в Интегрираната система за администриране и контрол.
Още същия ден обвиняемият Л.П. обходил част от парцелите заявени от земеделския производител Л.Й. Констатирал несъответствия, които представлявали основание за финансова корекция при одобрено подпомагане. Експертът се обадил на бенефициента и на последвала среща с него го информирал за нередности. Предложил му същите да не се документират срещу парична сума от 1000 лева. За неправомерните действия на служителя на регионалната структура на ДФЗ били уведомени съответните органи и започнало досъдебно производство в Окръжна прокуратура – Враца.
На среща, проведена на 18.09.2019 г. пред магазин в с. Бутан, Л.Й. дал на обвиняемия исканата от него сума – десет банкноти от по 100 лева. Парите били предварително белязани от органите на ГД „Борба с организираната престъпност“. Л.П. ги взел, след което бил задържан.

Разпитан на досъдебното производство, обвиняемият дал подробни обяснения и се признал за виновен.
Предстои делото да продължи в съда.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети