Природозащитници призовават за гражданска активност срещу скандален законопроект

DenNews.bg
26.01.2021
размер на текста:

 Природозащитници призовават за гражданска активност срещу скандален законопроект, внесен от Александър Сабанов от ВМРО, който ще направи възможна сечта на близо 4 млн. декара гори с решение на кметовете, а не по преценка на лесничеи.

Природозащитниците предупреждават, че поправката, която се внася само няколко месеца преди изборите, ще отвори вратата за поголовна сеч, а и може да бъде разпозната като „опит тези избори да бъдат платени от тези гори“, коментира Тома Белев.


„Гората има нужда от вашата помощ сега.
Няма да се спрат, ако не ги спрем.
Като писах, преди седмица депутатът Александър Сабанов от ВМРО беше предложил през преходни разпоредби на Закона за рибарството да се промени Закона за опазване на селскостопанското имущество и да се разреши на кметовете на селата да разрешават изсичането на дървета в земеделските земи без ограничение на брой и на площ.
Това касае 3 700 000 декара гори в земеделски земи или за сравнение - три пъти площта на парк Странджа. Ще настане вакханалия и отделни общини могат да останат без гори, защото повечето им гори са в земеделски земи, като Свиленград, Пловдив, Медковец, Кнежа, Никопол, Долна Митрополия и т.н.
Тъй като разглеждането на Закона за рибарството спря, Сабанов е внесъл същите предложения като преходни разпоредби в Закона за пчеларството, който ще се гледа на второ четене сряда в комисия по земеделие в НС.
Затова ако искате да помогнете и в Дунавската равнина, Тракийската низина и Добруджа да останат все някакви дървета, пишете един емейл до Комисията по земеделие и храни (zem412@parliament.bg) със становище, че не подкрепяте предложенията за промяна на разпоредбите за сеч на гори в земеделските земи внесени през закона за пчеларството. Важно е сега да изразим позиция, за да не плачем после за сечта, което ще настане“, призова със статус във Фейсбук Тома Белев.

И без поправките на ВМРО, допускана от държавата нелегална сеч е със застрашителни размери. Анализ от октомври месец миналата година показва, че 600 000, или всеки десети кубик от официалния дърводобив годишно, се добива по престъпен начин.


Скандалният законопроект на ВМРО създава възможност за изсичането на близо 3 700 000 дка гори, залесени върху земеделски земи, или близо 10% от всички български гори.

Близо 1/3 от тези гори са с възраст над 50 г., а в общини като Медковец, Кнежа, Никопол и Долна Митрополия тези гори са над 50% от наличните в района.


Към момента ЗОСИ (виж чл. 32, ал. 2 и 3 във вр. с чл. 3) дава право на Общините да разрешават единствено отсичането на отделно стоящи дървета (до 5 дървета с разрешение на кмета и над 5 дървета с разрешение на началник на управление „Земеделие“), докато отсичането на гори и на отделни дървета в горите може да се разрешава единствено от специалистите с лесовъдско образование по реда на Закона за горите и при спазване на съответните процедури по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Сега със законопроекта на ВМРО се дава право на всички кметове на Общини да разрешават с един хвърчащ лист хартия по реда на ЗОСИ изсичането на голо на горите върху земеделски земи, без никаква отчетност, без контрол, без съответните лесовъдски правила на Закона за горите и без съгласувателните процедури по реда на ЗБР и ЗООС при промяна на предназначението на съществуващи гори чрез изсичането им на голо.


Близо 2 400 000 дка или 2/3 от всички гори върху земеделски земи са собственост на общините, което прави кметовете още по-заинтересовани вместо да изискат прехвърлянето на тези гори в горски територии по реда на Закона за горите, направо да издават разрешения за изсичането им с цел реализиране на бързи печалби от дърводобива и получаване на евро-субсидии за почистване на земеделски земи. Всичко това за няколко години ще доведе не само до изсичането на стотици хиляди декари гори, но и до наказателни процедури на Европейската комисия поради неспазване на европейските директиви за опазване на биоразнообразието и новите изискванията на ЕК за увеличаване на залесената площ в европейските държави.


Може да се обявите против законопроекта, като изпратите имейл до Комисията по земеделие и храни на имейл: zem412@parliament.bg и копие до председателя на НС - tsveta.karayancheva@parliament.bg

Ето примерен текст на становището, на което всеки български гражданин има право по закон:

ДО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


СТАНОВИЩЕ
От: ……………………
ОТНОСНО: проект на ЗИД на Закона за пчеларството

Уважаеми Народни представители,
Силно съм обезпокоен от предложението на г-н Сабанов за промени в Закона за пчеларството, с което се променя Закона за опазване на селскостопанското имущество и се упълномощават кметовете и кметските наместници да разрешават сечи на гори в земеделските земи, без да имат лесовъдска квалификация и без да се отчита целта за опазване на горите.
Това предложение застрашава 3,7 милиона декара гори и позволява те да бъдат изсечени и изкоренени в рамките на една-две години, което ще предизвика екологична катастрофа. Настояваме да съобразите вота си с европейската политика за увеличаване и опазване на горите и да създадете специален ред за сечта на единични дървета в земеделските земи, но не и на гори.
С уважение: ……….

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети