Набират съдебни заседатели в Кочериново и Бобов дол

DenNews.bg
13.01.2021
размер на текста:

Още три дни жители на общините Кочериново и Бобов дол могат да подават заявления за съдебни заседатели към Районен съд-Дупница за мандат 2021-2025 г.

Кандидатите за съдебни заседатели по наказателни дела трябва да са на възраст от 21 до 68 години; да има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Дупница; да има завършено най-малко средно образование; да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страдат от психически заболявания.


Съдебен заседател не може да бъде лице, което е съдебен заседател в друг съд; е общински съветник от съдебния район, за който е избран; участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да тече от датата на полагане на клетвата, като съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

Кандидатите трябва да приложат подробна автобиография, нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; данни за контакт на две лица, мотивационно писмо; писмено съгласие; декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ; документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако кандидатът за съдебен заседател е роден преди 16 юли 1973 г.
Документите се подават в запечатан плик, в срок до 15.01.2021 г. (включително) от кандидатите за съдебни заседатели или с упълномощено лице в деловодството на Общините в Кочериново и Бобов дол.

Най-четено

Темите от "Кочериново"

Етикети