192 000 души в България са останали без работа за периода април - юни

DenNews.bg
14.08.2020
размер на текста:

Общо 192 000 души в България са останали без работа за периода април - юни т.е. второто тримесечие на годината, сочат данните на НСИ. Намалението на коефициента на икономическа активност на трудоспособните (15 - 64 години) е 2,1% на тримесечна база - за второто тримесечие е 71,7%. На годишна база понижението е 3,3% и е 67,4%.
Коефициентът на безработица е 5,9%, или с 1.7 процентни пункта по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2019 година. Над 58 000 българи в трудоспособна възраст не търсят дълготрайно работа - това е 4,6% от групата 15 - 64 години.
През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3,079 млн. души, от които 1,6 млн. са мъже. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 5,6%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52%, като при мъжете този дял е 57,8%, а при жените - 46,6%. От всички безработни, 17,3% са с висше образование, 55,5% - със средно, и 27,2% - с основно или по-ниско образование. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. е по-висок делът на безработните с висше образование (с 2,2 процентни пункта) и на тези със средно образование (с 10,4 процентни пункта) за сметка на дела на безработните с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 3,1% за висше образование, 5,9% за средно образование и 13,4% за основно и по-ниско образование.
Ръстът в безработицата между второто тримесечие на 2019 и второто тримесечие на 2020 г. се дължи почти изцяло на увеличения брой на безработните с продължителност на безработицата до 6 месеца. През посочения период той се увеличава с 56,8 хил. и достига 91,4 хил. - близо половината от общия брой на безработните лица. Продължително безработни (от една или повече години) са 72,2 хил., или 37,5% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.3 процентни пункта до 2,2% (2,6% за мъжете и 1,7% за жените). От общия брой на безработните лица 19,5 хил., или 10,2%, търсят първа работа.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети