Прокурорите от ВСС декларират, че няма да допуснат политическо вмешателство в работата им

Dennews.bg
08.07.2020
размер на текста:

 Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно прие Декларация по повод твърдения за нарушаване на Конституцията на Република България, за отказ на Прокуратурата на Република България да изпълнява законово установените ѝ правомощия и обслужване на политически интереси.

Декларацията е приета в съответствие с Механизъм /процедура/ за публична реакция на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи, одобрен с Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 9 от 20 март 2019 г.

Тя ще бъде изпратена на Европейската комисия, на представителството на Европейската комисия в България, на посолствата на всички държави–членки на Европейския съюз в България, на посолството на САЩ в България и посолството на Обединено кралство Великобритания в България.

Ето и пълният текст на документа:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

по повод твърдения за нарушаване на Конституцията на Република България,
за отказ на Прокуратурата на Република България да изпълнява законово
установените ѝ правомощия и обслужване на политически интереси

Ние, членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет – избрани
пряко от българските прокурори и следователи, и от 44-то Народно събрание на
Република България, заявяваме пред българското общество, че няма да допуснем
Прокуратурата на Република България, да бъде въвлечена в институционални
скандали, политически противопоставяния и сблъсъци между представители на
държавната власт, парламентарно и непарламентарно представени политически
партии, формации и други субекти.
Независимостта на съдебната власт е установена с Конституцията на Република
България. Развитието на нейните принципи в устройствения закон на съдебната власт
са най-висша гаранция, че държавната власт произтича от народа и се осъществява от
него непосредствено и чрез органите, предвидени в основния закон.
За пореден път сме свидетели как лица, овластени от българските избиратели и
призвани да пазят националното и държавното единство на България, отправят от
позицията на своя пост, внушения и обвинения към Прокуратурата на Република
България, като я обвързват със зависимости, обслужващи нелегитимни интереси и
лица, срещу които е призвана да работи.
В противовес на добрия тон и дължимото етично поведение към българските
магистрати и в нарушение на основните демократични принципи и ценности,
споделяни и от европейските партньори, без факти и доказателства, в публичното
пространство продължават да се отправят твърдения и квалификации, свързани с
дейността на Прокуратурата, и произтичащи от взаимоотношенията между
представители на държавната власт.
Припомняме, че при наличие на факти и доказателства, че определени
прокурори нарушават конституционно установените си правомощия, следва да бъде
сезиран съответния компетентен орган – Инспекторатът към Висшия съдебен съвет.
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изразява категоричната си
подкрепа към Прокуратурата на Република България и за пореден път отправя апел
съдебната власт да не бъде превръщана в залог на политически амбиции и
междуличностни отношения.

08 юли 2020 година

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети