Прокуратурата търси вина и в кмета на Дупница за боклуците под АМ „Струма“, въпреки съдебно решение, че те си имат собственик

DenNews.bg
17.07.2020
размер на текста:

Прокуратурата ще търси виновно поведение от страна на Община Дупница и кмета Методи Чимев в казуса със складираните под моста на АМ „Струма“ вторични суровини, макар Община Дупница да e сезирала години преди миналогодишния пожар, нанесъл щети на пътното съоръжение, за проблемното поведение и складирането на балите от страна на фирма „Феникс Дупница“.
Вчера Върховната административна прокуратура сезира Върховната касационна прокуратура за констатирани данни за извършено престъпление по служба.
Според ВАП кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци, дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа. Задълженията на кмета на общината по ЗУО не са изпълнени изцяло или отчасти и това е продължило съответен период от време при натрупване на отпадъците, сочат от прокуратурата.


От там добавят, че обстоятелството, че са наложени санкции и са образувани административни производства за отнемане на лиценз на дружеството „Феникс-Дупница“ ООД, че е предписано на „Балканфарма-Дупница“ АД да предприеме действия за почистване на отпадъци, не елиминира отговорността на кмета.


Струването на отпадъци под моста на АМ "Струма" беше преустановено след извършени проверки. По случая е образувано и досъдебно производство, наложени са административни наказания, предприети са принудителни административни мерки.

По-късно, след постъпили нови материали е извършена допълнителна проверка. Тогава ВАП попита какви действия е предприела и продължила да изпълнява АПИ и другите компетентни институции за преустановяваване на нарушението. В доклад от АПИ се посочва, че около моста на автомагистрала “Струма” все още има неотстранени отпадъци, попадащи в общинска територия. Отразено е също така, че те се ползват от “Феникс-Дупница-ООД”, което дружество не е премахнало отпадъците, за което има наложени административни наказания.

До кмета на общината е изпратено писмо от МОСВ за почистване на терена. В своя доклад обаче кметът на Дупница казва, че за отпадъците носи отговорност само дружеството, поради което той е счел, че единствено дава съгласие за достъп до имота на 22.05.2020 г. От ВАП обаче считат, че задълженията на кмета на общината по ЗУО не са изпълнени изцяло или отчасти.

 


От Община Дупница бе разпространено и официално становище след оповестените от прокуратурата данни. То гласи:

„Във връзка с изнесената информация от Върховна административна прокуратура за констатирани данни за извършено престъпление, свързано с нерегламентирано струпване на отпадъци под моста на АМ "Струма", Община Дупница заявява следното:
Зачитаме върховенството на закона, като в своите си действия винаги сме се ръководили от него. Предприетото по конкретния казус е съобразено, както със законовите норми, така и с указанията и предписанията дадени от компетентните институции, като е взето предвид, че собствеността на суровините не принадлежи на Община Дупница. С ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ Е УСТАНОВЕНО, ЧЕ СЪЩИТЕ ИМАТ СОБСТВЕНИК И ТОЙ Е "ФЕНИКС ДУПНИЦА" ООД.

И преди възникването на пожара, засегнал АМ "Струма", Община Дупница е предприела действия по предотвратяване складирането на отпадъци в района, извършени са проверки, водени са редица дела, включително касаещи и собствеността на същите.
Община Дупница е предприела всички действия по почистването, като освен фактическото премахване на суровините, почистването предполага и предварителни действия съобразно Закона, които се извършват и в момента.
Община Дупница заявява готовност, както и досега да съдейства на органите и всички институции по разрешаването на казуса“.

Припомняме, че миналата година избухна голям пожар – запалиха се складирани бали с вторични суровини до самите колони на моста. Земята под моста, както и в двете му страни е отговорност на АПИ. Пламъците нанесоха значителни щети на пътното съоръжение, а магистралата остана затворена за над месец.
Тогава на място дойде шефът на Агенция Пътна инфраструктура Георги Терзийски, който обясни, че огледи се правят периодично, но никой служител не е забелязал и докладвал за проблема, който всъщност е дългогодишен.
От АПИ предприеха почистване на терена, като бяха натоварени камиони с изгорелите суровини. От изпратени до екипа ни клипове тогава се видя, че отпадъците след това са върнати обратно на място. Извозването бе извършено само от страна на фирмата, която за разлика от АПИ има разрешителни за транспортиране на отпадъци.
След полицейска операция и обявяване на собственика на „Феникс Дупница“ Кольо Илиев за издирване, той бе задържан и му бе повдигнато обвинение. След това бе освободен срещу парична гаранция.
Още на място на пожара зам.-кметът на Дупница Крум Милев обясни, че няма как Общината да вдигне и извози балите, след като те имат собственик, който в последствие може да обвини Общината в кражба и да търси обезщетение.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети