Важна информация за собствениците на автомобили с газова уредба

DenNews.bg
03.06.2020
размер на текста:

В бр. 48 на Държавен вестник от 26.05 2020 г. е публикувано, че в преходните и заключителни разпоредби на Наредба за допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

се създава § 7а:

Срокът по чл. 3, ал. 5, изречение второ, в който собственикът на превозното средство е длъжен да заяви промяната на данните за вида на горивото, настъпила след монтирането на уредба в ПС, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, който изтича или е изтекъл до 29 май 2020 г., се удължава до 30 ноември 2020 г.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети