Депутатите са на път да наложат поредно безобразие срещу българската природа като закон

Наред с удара срещу НАТУРА, от „Обединени патриоти" предлагат изменение на Закона за опазване на околната среда така, че да се улеснят строежи, увреждащи природата, като ограничат възможностите граждани да ги обжалват

DenNews.bg
03.06.2020
размер на текста:

Депутатите са на път да наложат под формата на закон поредно безобразие срещу българската природа и по-точно срещу опазването на защитените зони, включени в НАТУРА 2000.
За това алармира гражданският активист Тома Белев от „Зелено движение“ и настоящ общински съветник от „Демократична България“ в столицата.
Скандалните промени в Закона за биологичното разнообразие, които ще дадат на екоминистерството и регионалните му дирекции пълна власт над защитените зони в националните и природни паркове на България, са подготвени от бившия министър Нено Димов, който се раздели с поста си от столичния арест, където бе прибран в началото на тази година заради мегаскандалите с горенето на отпадъци и водната криза в Перник. Предложенията обаче са внесени за разглеждане в парламента от настоящия министър Емил Димитров-Ревизоро. Само напомняме, че Димов и Димитров са съпартийци-от кадрите на ВМРО.

„Изпратихме безброй становища и загубихме десетки часове в "обсъждания" и нищо. МОСВ така и не разбра за 20 години, че мрежата НАТУРА 2000 е предназначена за опазване на природата, а не за поръчки на приятелски фирми да пишат документи и да изливат ненужен бетон или за назначаване на политически привърженици на държавната работа“, казва Белев.

Най-скандалното в промените е, че те извеждат от обсъждането и решенията за НАТУРА не само хората на науката, но напълно заглушават гласа на общините и неправителствените организации.

Ето как Белев систематизира какво всъщност означават промените, които ще бъдат гласувани от парламента:

- Да се подмени екологичният подход в управлението на НАТУРА 2000 с административен, като всичките функции на управление, контрол, мониторинг, изследвания и планиране се концентрират в ръцете на директорите на РИОСВ и министъра

- Да се премахне научният подход за управлението на НАТУРА 2000, като функциите за планиране се прехвърлят на структури, назначавани от министъра и директорите на РИОСВ, а БАН и университетите бъдат изключени от процеса

- Да се премахне прякото участие на собственици, бизнес, общини и НПО от процеса на управление на зоните, като то се концентрира в РИОСВ и съвети, назначени от директорите на РИОСВ. Заинтересованите страни нямат да имат право да изкажат своите позиции по основните действия за НАТУРА 2000 мрежата, като определяне на целите, режимите и мерките в защитените зони.

- Да се обезсмислят процесите по издаване на заповедите за защитените зони и забавят тези за изработване плановете за управление.

- Да се обезличат функциите на съществуващите структури за опазване на биологичното разнообразие, като дирекции на национални и природни паркове, общински и частни инициативи.

- Да се забрави за разработените чрез ОПОС 2007-2013 планове за управление за защитени зони и защитени територии и те мотивирано да се изхвърлят в коша

- Да се използват средствата от ОПОС 2014-2020 вместо за биологично разнообразие за заплати на нови 120 души назначение в МОСВ и РИОСВ

- Да се отделят от ОПОС 2014 -2020 и ОПОС 2021 – 2027 нови милиони за разработване на ненужни документи от приятелски фирми.

 


Наред с промените в Закона за биоразнообразието, депутати от „Обединени патриоти" предлагат изменение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) с промени в скорошни промени на Закона за отпадъците. Природозащитната коалиция "За да остане природа в България" внесе днес остро становище срещу втория проект, с който депутатите планират да улеснят строежи, увреждащи природата, като ограничат възможностите граждани да ги обжалват.
"Патриотите" мотивират проекта си, с който искат да намалят възможностите за обжалване на решения за пренебрежимо въздействие на строежи върху природата, с "икономическата криза, обхванала света" и с това, че "в момента най-важната цел е да бъде стимулиран инвестиционният процес", и в прав текст изразяват мнение, че обжалването на втора инстанция от граждани е "злоупотреба с права". От друга страна, тази сутрин в пленарната зала без никакви обсъждания се прие проект на ГЕРБ за промени в ЗООС , внесен с мотиви за "засилване на превантивния контрол" и за "по-активно участие на засегнатата общественост" с оглед "пpитесненията на обществото" и "защита на здравето и околната среда".


С анализ, подаден днес към парламентарната комисия по околна среда, природозащитниците оспорват проекта на "Обединените патриоти". Той цели въвеждане на едноинстанционно съдебно производство за индивидуални административни актове за екооценки и оценки за съвместимост с мрежата "Натура 2000", когато оценките са за планове и инвестиционни предложения, определени като общински обекти с "първостепенно значение" или имат статут на "приоритетни инвестиционни обекти" според Закона за насърчаване на инвестициите. Това предложение е мотивирано със забавяне над 5 години вследствие злоупотреба с права за достъп до правосъдие, като е посочено, че от подобни забавяния са натрупани щети за над един милиард лева и 50 000 работни места - твърдения, които екокоалицията оспорва.

 


Според "За да остане природа" мотивите за законопроекта заблуждават, че екооценките пречат на инвеститори, на фона на реална липса на механизми, по които вредни проекти да бъдат спрени.
В момента България е в две наказателни процедури от Брюксел именно заради неефективни преценки на въздействието на строежи върху природата и допускането на по-голям натиск върху природата от допустимото - като това са само две от общо 34 настоящи процедури в областта на околната среда срещу България.
Първата процедура за екооценките е от 19 юли 2018 г. и е за това, че "в България кумулативното въздействие от съществуващите и одобрените планове и проекти върху зоните по "Натура 2000" систематично не е било вземано предвид" - тоест натрупват се множество инвестиции, които, събрани общо, увреждат природата, но са оценявани само поотделно. Например една къща за гости на границите на защитена зона може да не увреди природата, но 100 сгради една до друга увеличават безпокойството и човешкия натиск многократно. При все това всяка от тях според българската практика може да бъде оценена отделно, при което на хартия има отделни 100 оценки, според които въздействието е пренебрежимо.

Втората цитирана от "За да остане природа" наказателна процедура е от 7 март 2019 г. и е за неприлагане на директивата за извършването на оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС). Тя отчита "сериозни проблеми във всички фази на процедурите по ОВОС у нас - от правилността на решенията за преценка дали е необходима ОВОС, през качеството на докладите за оценка на въздействието върху околната среда и информацията за обществеността до пропуски в последващия процес на наблюдение и контрол на разрешените проекти.

Процедурата на еврокомисията срещу некачествените оценки по ОВОС в България констатира, че в страната не само докладите, които позволяват строежите, не са качествени, но и "наблюдението на проектите, които имат значителни неблагоприятни последици, не отговаря на изискванията". Само през последния месец нова кореспонденция от Брюксел напомни на България, че трябва повече контрол, а не облекчен режим за "големите инфраструктурни проекти".


На фона на установена липса на механизми за гаранция, че "инвестициите" не увреждат природата, законопроектът за отпадъците обаче променя Закона за околната среда, за да забърза проектите, като ограничи обжалванията. Предстои приемането на предложенията на "Обединени патриоти" на второ четене в пленарната зала.


От "За да остане природа" напомнят, че процедурите по екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и оценката за съвместимост с целите на "Натура 2000" имат обща цел - превенция на рисковете за човешкото здраве, живот върху средата на обитаване и върху живата природа. Природозащитниците цитират и решение на Конституционния съд на България срещу опита да се завишат таксите за обжалвания на ОВОС. В него конституционните съдии определят, че "околната среда е благо от най-висш порядък, което не може да бъде остойностено. Въздействието върху околната среда в неблагоприятен аспект в резултат на изпълнение на инвестиционно намерение може да има различни проявления - върху човешкото здраве, върху чистотата на въздуха и на водата, върху различните екосистеми и т.н."

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети