ОУ "Евлоги Георгиев" в Дупница разкрива паралелка за предучилищна подготовка за учебната 2020-2021 година

DenNews.bg
29.05.2020
размер на текста:

 Ръководството на ОУ "Евлоги Георгиев" в Дупница отново разкрива паралелка по предучилищна подготовка. Директорът на училището г-жа Райна Александрова обясни, че причината отново да се вземе това решение, е интересът от страна на родители на бъдещи първокласници, които са провели срещи с ръководството и са изразили желание техните деца да посещават предучилищната група именно в това училище, за да свикнат с обстановката и да могат по-лесно да се справят след записването им в първи клас в същото училище. За целта вече се приемат документи, а от ръководството на училището публикуваха на сайта и График на дейностите, свързани с приема на шестгодишни деца в подготвителна група с полудневно обучение за учебната 2020 - 2021 година:

1. До 30.06.2020 г. - подаване на заявление за записване (по образец) в канцеларията на училището, като се представят следните документи:
 Заявление по образец;
 Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето
 Лична карта на родител /настойник/ за сверяване;
 Здравно-профилактична карта на детето (може и на 15.09.2020 г.), издадена от личния лекар, в която трябва да бъде нанесена следната информация:
- Всички имунизации, направени до момента на постъпване в училище.
- Профилактичен преглед за здравословното състояние на детето (наследствени заболявания, ТЕЛК, алергии, прекарани боледувания и др.).
- Данни за антропометрични измервания;

2. На 02.07.2020 г. в 17,00 ч. - обявяване на списъците с класираните деца.

3. На 03.07.2020 г. до 17,30 ч. – обявяване на свободните места.

4. До 15.09.2020 г. – попълване на свободните места.

За справки: ул. „Кулата” 13 тел. 0701/5 02 61; 3 81 46

e-mail: ou_egd@abv.bg
сайт: http://ouevlogigeorgiev.com

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПОДОГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

 

На сайта на училището можете да видите и в каква обстановка ще бъдат обучавани бъдещите първокласници

Това, което родителите на децата от предучилищната група е добре да знаят е, че те ще бъдат напълно самостоятелни от учениците от по-горните класове. Ще ползват отделен санитарен възел, всяко от тях ще има гардеробче за дрехите си. Междучасията им ще бъдат във време, различно от това, в което са междучасията за останалите ученици. На разположение на децата от подготвителната група освен училищен павилион, има и столова.

Класната стая, в която ще се обучават децата от подготвителната група е такава, каквито са и стаите на учениците

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети