ЕК прекрати наказателна процедура срещу България заради недостатъчно защитена зона в Рила планина

DenNews.bg
15.05.2020
размер на текста:

Европейската комисия взе решение за закриване на две наказателни процедури срещу България в областта на околната среда. Закрита е наказателната процедура за недостатъчно класифициране на територии като специална защитена зона в Рила планина. Решението на Комисията идва след положителна оценка на предприетите категорични действия от Министерството на околната среда и водите за изпълнение на решението на Съда на ЕС по дело С-97/17.

Припомняме, че с Решение №177 на Министерския съвет от 3 април 2019 г. е приет Списък на защитени зони за опазване на дивите птици (BG0002129 Рила буфер). С класифицирането на новата защитена зона е постигнато 98,2% покритие със Специалната защитена зона от площта на Орнитологично важно място „Рила“ и допълнително включване под защита на над 355 хектара извън нея. След проведеното задължително обществено обсъждане в началото на 2020 г., на 11 март 2020 г. министърът на околната среда и водите издаде заповед за обявяване на защитена зона за птиците „Рила буфер“. Заповедта бе обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 24 от 17 март 2020 г. По този начин решението на Съда на ЕС беше изпълнено в неговата цялост.

Поради изпълнение на ангажиментите на страната ни днес ЕК взе решение за закриване и на процедурата, отнасяща се до транспонирането на Директива (EС) 2017/845 за изменение на Директива 2008/56/ЕО по отношение на примерните списъци от елементи, които следва да се вземат предвид при подготовката на морски стратегии.

.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети