ВСС освободи шефа на спецпрокуратурата

DenNews.bg
13.05.2020
размер на текста:

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл.160, във връзка с чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, Димитър Франтишек Петров от заеманата длъжност „административен ръководител“ на Специализираната прокуратура и на основание чл.169, ал. 5 от ЗСВ го преназначи на длъжност „прокурор“в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Ангел Божиков Илиев – прокурор във Върховна административна прокуратура за изпълняващ функциите “административен ръководител“ на Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурор Илиев притежава общ юридически стаж над 22 години, придобит изцяло в органите на съдебната власт, в които е заемал следните длъжности: съдия в РС – Разлог в периода 10.02.1999 г. - - 17.04.2006 г., прокурор с СГП в периода 17.04.2006 г. – 29.10.2009 г., от 29.10.2009 г. до 19.07.2012 г. –заместник административен ръководител – заместник на градския прокурор, от 19.07.2012 г. до 21.03.2013 г. – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, от 21.03.2013 г. до 11.09.2013 г. – прокурор в АП - София и от 11.03.2013 г. до настоящия момент, прокурор във Върховна административна прокуратура. Притежава доказана правна подготовка, професионални знания и умения, както и необходимите нравствени качества.

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети