Община Дупница откри обществената поръчка за рекултивация на сметището

DenNews.bg
06.02.2020
размер на текста:

Община Дупница започна процедурата по провеждане на обществена поръчка за рекултивация на старото градско сметище, разположено над жк „Бистрица“.
Процедурата е в начален етап-събиране на индикативни оферти, необходими за определяне на нужния финансов ресурс и определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка.
Фирми могат да подават своите оферти в Общинска администрация до 10-ти февруари.


Рекултивацията на старото градско сметище е единствен вариант да бъде сложен край на постоянните самозапалвания на трупаните от десетилетия отпадъци. Както сме писали, Дупница и селата Джерман и Бистрица многократно са обгазявани от горенето на сметището.
Към момента то е официално закрито, като се ползва за претоварна площадка за събраните през деня отпадъци. В момента отпадъците се извозват до Костинброд, тъй като все Дупница няма ново сметище. Припомняме, че избраният от Общината терен за ново депо в е село Джерман.

Припомняме, че на 25 септември експертен екип одобри границите на рекултивацията, като в междуведомствената комисия участваха представители на Община Дупница, РДНСК – Кюстендил, РИОСВ-Перник, ОДЗ-Кюстендил, Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров".
Сметонасипването е започнало преди 60 години и е изградено върху терен с денивелация около 75 метра в границите му, а откосите са много стръмни с височина достигаща 60 метра. С отпадъци са замърсени 79758 кв.м терени, а приблизителният отпадък е внушителните 465 000 m3. След всички дейности, районът ще бъде затревен и ще бъдат засадени 17 322 дървесно-храстова растителност, а районът превърнат в гора.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети