След африканската чума идват притеснения за птичия грип, вижте какви забрани се въвеждат в област Кюстендил

DenNews.bg
24.02.2020
размер на текста:

Превантивни мерки относно заболяването Инфлуенца по птиците (Птичи грип) прие на свое редовно заседание Областната епизоотична комисия в Кюстендил. В заседанието, председателствано от зам.-областния управител д-р Матей Попниколов, се включиха представители на регионални институции и на всички общини от областта.
По време на заседанието на ОЕК се изясни, че от средата на месец февруари има нови изменения и допълнения в Закона за ветеринарномедицинската дейност. По важните промени, касаещи местната власт и собствениците на животни, са свързани с установяването на неидентифицирани животни в нерегистрирани обекти или с неизпълнени мерки по Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. Отбелязано бе, че с промените в закона се вдигат санкциите при възпрепятстване на ветеринарномедицинския контролен орган да осъществи правомощията си.

Членовете на Комисията единодушно приеха превантивни мерки за Птичия грип за област Кюстендил, които да бъдат наложени със заповед на областния управител. В тази връзка се очаква до края на месец февруари кметовете на общини да свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, за да бъдат приложени мерките по места и своевременно да бъдат информирани собствениците на птицевъдни обекти и хората.

Забраната за провеждане на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на общините, е част от приетите мерки. Забранява се отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории до отмяна на заповедта. Забранява се също достъпът на външни лица и любителският риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици. Кметовете на населени места ще следят за спазване на мерките за биосигурност от страна на собствениците на птицевъдни обекти.


Собствениците и управителите на птицевъдни обекти и „задни дворове” не бива да допускат излизането на птиците извън помещенията за отглеждане; не бива да допускат съвместно отглеждане на домашни патици и гъски с други домашни птици и контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици. Фуражът, предназначен за изхранване на птици, трябва да се съхранява в закрити помещения. Трябва да бъде уведомен незабавно ветеринарният лекар, обслужващ птицевъдния обект, или кметът на населеното място за всяко отклонение в здравословното състояние на птиците.

Директорът на Регионална дирекция по горите – Кюстендил и ръководителите на ловно-рибарските сдружения ще организират засилено претърсване за откриване на трупове на прелетни, диви и водоплаващи птици.
Директорът на ОДБХ – Кюстендил ще организира извършване на проверки в стопанствата за отглеждане на птици, заради мерките за биосигурност.
В случаи на заболяваемост и смъртност при птици е необходимо да се информира обслужващият ветеринарен лекар и да се уведоми ОДБХ – Кюстендил, на следните телефони: 078550630; 078550631; 078550634 и 0887215236.

По отношение на болестта Африканска чума по свинете обстановката в област Кюстендил е спокойна, стана ясно по време на Епизоотичната комисия. Няма случаи на положителни проби от отстреляните диви свине от последните ловни излети. Ловният сезон е приключил на 16.02.2020 г. Не са постъпили сигнали за заболели и намерени трупове на умрели диви свине. Няма сигнали също за заболели и умрели домашни свине.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети