Собствениците на кучета в община Сапарева баня трябва да платят годишна такса до 31 март

DenNews.bg
19.02.2020
размер на текста:

Собствениците на кучета на територията на община Сапарева баня трябва да ги регистрират и да заплатят годишна такса до 31 март.
От общинска администрация напомнят, че това задължение е вменено на собствениците както в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), така и в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВмД).
Собствениците заплащат годишна такса от 10 лв. до 31 март или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след датата 31 март.

Освободени от такса са: кастрирани кучета; кучета на хора с увреждания; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

Не се заплаща такса и за кучета с микрочип за годината, в която е поставен.

Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

 

Административната регистрация на всяко куче в общината е задължителна, в т.ч. и на тези, които са освободени от заплащане на такса. Собствениците на освободените от такса кучета, трябва да подадат декларация и копие от документ, удостоверяващ правото за освобождаване от такса.


Регистрацията се извършва в Общинска администрация - Сапарева баня и кметствата на територията на общината. Подаването на декларация и заплащането на таксата става в кметството на чиято територия е постоянният адрес на собственика на кучето, а за Сапарева баня в касата на Община Сапарева баня, находяща се на първия етаж в "Местни данъци и такси ", ул. "Германея" № 1.

 

Стъпки за регистрация на домашен любимец:

1. Собственикът на кучето да го представи на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

2. Собственикът на кучето да представи копие на ветеринарномедицински паспорт и декларация за притежание на куче в деловодството на община Сапарева баня

 

Съгласно разпоредбите на ЗВмД всеки собственик на куче е длъжен:

При извеждане на животното да носи в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представя на общинските и ветеринарномедицински органи;
Да вземе мерки животното да не замърсява обществени места, като почиства мястото на дефекация;
Да извежда кучето на повод, а агресивните - и с намордник;
Да не разхожда домашния си любимец на детски площадки и на места, обозначени от общината със забранителни знаци.

На нередовните собственици на домашни любимци ще се налагат санкции, предвидени в нормативната уредба, предупреждават още от Общината.

Най-четено

Темите от "Сапарева баня"

Етикети