Рекултивацията на старото сметище в Бобов дол започна с министерска благословия

DenNews.bg
30.12.2020
размер на текста:

Започва рекултивацията на старото общинско сметище в Бобов дол, а изпълнението на проекта започна с първа копка, като лично министърът на околната среда и водите Емил Димитров разби бутилка шампанско в багера за изкопните дейности.
Припомняме, че средствата за рекултивацията са в размер на 878 304 лв. и са осигурени по Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020.

В церемонията участваха кметът на Бобов дол адв. Елза Величкова, заместник министърът на околната среди и водите Славея Стоянова и други официални лица.

„Много се радвам на такива моменти, защото на практика България плаща три пъти за тези депа – един път да се закрият, втори път да се изградят нови регионални системи за управление на отпадъците и трети път – за рекултивация на старите сметища“, заяви министър Димитров.

Проектът е за рекултивация на старото общинско сметище на Бобов дол в землището на града, което не отговаря на съвременните екологични изисквания. Разположено е на територията на стара кариера и се е експлоатирало от 1974 г. Проектът за техническа рекултивация предвижда съществуващите отпадъци да се съберат на територията на имота, да се оформи стабилно тяло, да се осигури отвеждане и мониторинг на подпочвените води и да се създаде възможност за последващото ползване на терена за пасище и мера. С реализацията на проекта ще се осигури опазване на атмосферния въздух, ограничаване замърсяването на повърхностните води и контрол на процесите в тялото на отпадъците. След приключването на техническата рекултивация на сметището ще се извърши и биологична рекултивация.

 

Припомняме, че Община Бобов дол възложи поръчката за рекултивация на старото общинско сметище, като договорът за изпълнение бе подписан през месец октомври от кмета Елза Величкова и управителите на столичните фирми „Аква билд монтажи“ и „Вод енерго ремонт“, които участваха в обществената поръчка в обединение под името „Бобов дол 2020“ ДЗЗД.

Сметището в местността „Говедарника“ е използвано 45 г., като за този период в терена от около 15 декара са натрупани около 300 000 куб. метра смесени отпадъци.
Сметището бе закрито в началото на 2018 г., като всички останали стари сметища у нас, които не отговарят на изискванията за безопасност и техническа обезпеченост.
Старото сметище се помещава в изоставена кариера, като по време на експлоатацията се е образувало голямо езеро, което е силно замърсено – поело е голяма част от отпадъците.
Рекултивацията предвижда заравяне на това езеро и изграждане на клетки с отговаряща на новите изисквания настилка и система за отвеждане на отпадните от разлагането на отпадъците газове.
От 1 януари 20018 г. Община Бобов дол транспортира битовите отпадъци до депото в Костинброд.

 


От МОСВ посочват, че министерството подпомага Общините в изпълнение на задълженията им за закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нoрмативните изисквания, както и за изграждане на нови регионални системи за управление на отпадъците. Общинските депа, които не отговарят на съвременните изисквания, са предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. Такова е и закритото депо на Община Бобов дол, която е директен бенефициент по ОПОС 2014-2020 по процедура „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“. По тази процедура, с общ индикативен бюджет от 120 млн. лв., от поканените 56 общини са подадени 55 проектни предложения.

Допълнително, в резултат на предприетите активни действия от страна на МОСВ, от държавния бюджет за 2019 г. са осигурени 70 млн. лв. за финансиране на проекти на общините за рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. Финансирането се извършва чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Най-четено

Темите от "Бобов дол"

Етикети