Община Дупница освобождава от наеми затворените принудително търговски обекти, отдадени от нея

DenNews.bg
11.12.2020
размер на текста:

В своя докладна за предстоящата сесия на местния парламент идния петък, кметът на Дупница инж. Методи Чимев предлага  за периода на действие на заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването да се освободят от заплащане на месечни наемни вноски и такси за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение всички физически или юридически лица- страни по договори, сключени с Община Дупница и “ГУМ Дупница” ЕООД, за периода, за който е преустановена дейността им със заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването. В мотивите за това предложение става ясно, че предложените мерки няма да се отразят съществено на бюджета на Община Дупница, относими са към осъществяваната стопанска дейност от общината, по смисъла на чл.51 и следващите от Закона за общинската собственост и ще подпомогнат засегнатите лица при справянето с тежката икономическа ситуация.

 1. Освобождават се от заплащане на месечни наемни вноски и такси за ползване на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение всички физически или юридически лица- страни по договори, сключени с Община Дупница, за периода, за който е преустановена дейността им със заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.
2. Освобождават се от заплащане на месечни наемни вноски всички физически или юридически лица- страни по договори, сключени с “ГУМ Дупница” ЕООД за периода, за периода, за който са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по със заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.
3. Общински съвет – гр. Дупница възлага на кмета на Община Дупница и управителя на “ГУМ Дупница” ЕООД изпълнението на приетите решения.
4. Общински съвет – гр. Дупница допуска предварително изпълнение на настоящото решение, на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс за защита на особено важни обществени интереси, доколкото от закъснение на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети