Вижте какво означава заключването за Дупница, кметът издаде заповед

DenNews.bg
26.11.2020
размер на текста:

Кметът на Дупница Методи Чимев издаде днес заповед, във връзка с въвеждането на новите строги мерки срещу разпространението на коронавируса.

Ето какво се предвижда за територията на община Дупница:


Считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. да се създаде организация за прилагане на въведените със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки:

 

1. Възлагам на директора на дирекция ФДУС, кметовете на кметства и кметските наместници и Директора на ОП „ЧПТОП" да създадат организация за извършване на проверки на въведените забрани по т. 11, т. 12, т. 13, т. 14 и т. 15 от Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, като при констатирани нарушения уведомяват компетентните органи.

2. Считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се преустановяват посещенията в детските градини и детски ясли на територията на Община Дупница.

3. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, а за лица над 18 годишна възраст се провеждат без публика.

4. До 21.12.2020 г. временно се преустановява работата на пенсионерските клубове на територията на Община Дупница.

5. На Директора на звено БД „Общински пазари" при Община Дупница възлагам спазването на въведената организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

6. Преустановява се провеждането на всички културни мероприятия и посещения в Исторически музей - Дупница, Общинска галерия „Околийска къща" и Изложбена зала „Джамията". Общински драматичен театър „Невена Коканова" работи при заетост на места до 30% от общия капацитет на местата и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

7. В социалните услуги от резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда"; Център за настаняване от семеен тип за деца и Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на ръководителя на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

8. Административните ръководители на социалните услуги в общността - Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа „За да има щастие в детските очи", Център за обществена подкрепа, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за ранно детско развитие, да оптимизират работните процеси в режим на извънредна епидемична обстановка съгласно дадени указания от Агенция за социално подпомагане с писмо вх. № 42-01-80/18.03.2020 г.

9. Преустановява се храненето на място на диетично столуващите към Домашен социален патронаж и диетично столово хранене с адрес гр. Дупница, ул. „Охрид" № 3. Домашен социален патронаж гр. Дупница да приготвя и доставя храната до адреса на потребителите при стриктно спазване на санитарно-хигиенните норми.

10. Преустановяват се посещенията на децата в ПДЯ „Пролет", гр. Дупница. В Детската кухня към ПДЯ „Пролет" да се провеждат засилени противоепидемични мерки, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена и да не се допускат лица с прояви на остри заразни болести.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети