Конституционният съд се произнесе: Следенето на телефони на граждани под карантина е незаконно

DenNews.bg
17.11.2020
размер на текста:

 Следенето на телефоните на граждани, които са поставени под карантина, е противоконституционно. Така се произнесоха днес съдиите от Конституционниясъд. Решението е прието с 10 гласа. Съдиите Павлина Панова и Анастас Анастасов останаха на особено мнение. Контролът чрез мобилно устройство беше въведен през април с промяна в Закона за електронните съобщения и бе атакуван от БСП. Ето как формулира своето решение съдът: 

 

 

Днес, 17.11.2020 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к.д. № 4/2020 г., с което обяви за противоконституционни чл. 251б, ал. 2, изречение трето, чл. 251в, ал. 2, изречение второ, чл. 251г, ал. 5 относно думите „и в случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето“ и чл. 251г1, ал. 1, изречение второ, ал. 3 и 4 относно думите „и чл. 251в, ал. 2, изречение второ“ от Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., последно изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.) и § 51 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., последно изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.).

 

 

 

 

Най-четено

Темите от "Коментари"

Етикети