Автоинструкторите излизат утре на национален протест

DenNews.bg
06.10.2020
размер на текста:

 Национален протест на автоинструкторите срещу предлагани промени в наредбите, рекламентиращи дейността на центровете за обучение на шофьори ще има утре, 7 октовмри, от 13:00 часа на площад Батенберг в гр.София. Тези свои намерения обявиха в открито писмо още на 30-и септември до премиера Бойко Борисов представители на Национален автоинструкторски съюз /НАИС/ Съюз на българските автомобилисти /СБА/, Съюз на центровете по авто мото подготовка, Български авто инструкторски съюз /БАИС/, Асоциация за обучение в транспорта /АОТ.

Ето и текстът на писмото, в което се съдържат исканията на представителите на бранша:

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Принудени сме отново да ангажираме Вашето внимание с проблемите, които се създават от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобще­нията и Министер­ството на образованието и науката в работата на автоинструкторите при обучението на водачи. Заради тези проблеми, на 14 януари тази година стотици инструктори излязоха на протест. Конкретния повод за него бяха заповедта на министъра на образованието, с недомислените и неодобрявани предложения за промени в документацията за обучението на водачите и дадените в съответствие на това от министъра на транспорта указания за промени в Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение. Тогава, в резултат на протеста, от министрите и на двете министерства, ни беше обещано, че предложените промени в обучението на водачите няма да бъдат приети, а ще се проведат консултации с посредничеството на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и, когато се постигне консенсус, ще бъдат изготвени нови предложения за изменения и допълнения на горните документи.

Уведомяваме Ви, че нищо от обещаното не се случи. Напротив, оказа се, че работата по неодобряваните промени е продължила и преди около месец в министерството на транспорта проведе дискретно организирана, неофициална среща за тяхното обсъждане, само с няколко представители на браншовите организации. На тази среща, една единствена организация е подкрепила представения проект за изменение и допълнение на Наредба № 37, но въпреки това, на 14-ти септември този проект беше предоставен за обществено обсъждане.

Естественият извод, който правим от тези действия е, че целта на промените не е да се подобри обуче­нието, а да се изгради поредната схема. Ето какво е направено от двамата министри за осъществяването на тази схема:

1. под предлог за подобряване на обучението на водачите, министърът на образованието издаде заповед за увеличаване на часовете за тяхното практическо обучение, като постави условие да има система за контрол върху обучението; така автоинструкторите трябваше да са доволни, защото ще се вдигне цената на обучението, а обществото, чрез „системата за контрол“ се заблуждава, че администрацията работи и контролира обучението;

2. сега министъра на транспорта предлага съответните промени в Наредба № 37, с които да въведе система за контрол върху практическото обучение и да влезе в сила заповедта на минис­търа на образованието; в изграждането и използването именно на тази система за контрол е скрит корупционния механизъм и това е основната цел на предлаганите промени.

Доказателство за корупционната схема е и факта, че след приемането на измененията в наредбата би трябвало да има обществена поръчка за изработване на въпросната система за контрол, но в действителност по нея вече се работи от „правилните хора“, като части от нея бяха представени в медиите още миналата година,за което инструкторите излязоха на протест.

Трябва да се подчертае, че в проекта за изменение на Наредба 37 няма текстове, които да гарантират извършването на пълноценен и смислен контрол върху дейността на учебните центрове. Просто се въвеждат съвременни технически средства за възпроизвеждане на сегаш­ният абсолютно формален и с прилагането на корупционни практики контрол. Такава практика за контрол няма никъде в Европа.

Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 37 е в пълно противоречие с Концепцията за обучение по безопасност на движението и организация на подготовката на водачите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, разработена от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

В противоречие с решенията на правителството за ограничаване на административната тежест с проекта се въвеждат серия от излишни, допълнителни административни процедури в работата на учебните центрове. Освен, че се ограничава достъпа на по-малките фирми до обучението на водачи, се отварят широки врати за трайни корупционни практики.

Текстовете в проекта са доказателство за откровен лобизъм на група заинтересовани лица. Същите пороци са заложени и в проекта за изменение на Наредба № 41 за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, което потвърждава, че това не са случайно допуснати грешки или пропуски.

Притеснени сме, че вместо диалог и решаване острите проблеми в дейността, вследствие на короновирусната пандемия, икономическата, финансовата и демографската кризи от страна на администрациите срещаме конфронтация и поставяне на допълнителни препятствия. Не претендираме за специално отношение, но не приемаме да се злоупотребява с кооперативния ни и аполитичен подход.

Освен казаното до тук, искаме да подчертаем още, че:

1. няма съгласуваност на предлаганите текстове за промени в Наредба №37, с текстовете от учебните документации, по които трябва да се провежда обучението на водачите;

2. предложения за промени в съдържанието на обучение и неговата организация, по принцип нямат място в Наредба 37, защото, съгласно Закона за движението по пътищата, това става със съответните учебни документации утвърждавани от министъра на образованието и науката;

3. предлаганите промени напълно се разминават с предложената от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ концепция за обучение на водачите, където е записано, че обучението трябва да се освободи от администра­тивните тежести и ограничения, като същевременно се завишат изискванията към изпита и хората, които го провеждат.

Уважаеми г-н Борисов,

Във връзка с изложеното настояваме министърът на образованието и науката да отмени заповедта си № РД09-2900/15.11.2019 г., министърът на транспорта да свали от обществено обсъждане проекта за изменение и допълнение на Наредба № 37 и проекта за изменение и допълнение на Наредба № 41, а Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ да поеме ролята си на координатор в работата по изменение на организацията на обучението на водачите в страната.

Надяваме се да застанете на страната на честния бизнес и работещите хора в страната, срещу угодническите административни решения. Животът и безопасността на стотици водачи на МПС следва да бъдат поставени пред личните интерес на едно или две лица. Само Вашите разумни разпореждания могат да доведат до готовността ни да отменим насрочения за 07 октомври голям национален протест в София на автоинструкторите от цялата държава.

​Предлагаме в удобно за Вас време, да проведем среща за отстраняване изкуствените препятствия в обучението на водачи.

 

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети