Община Дупница осигурява транспорт на ученици от ромските махали до училища в различни краища на града

DenNews.bg
26.10.2020
размер на текста:

Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев подписа с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства договор за финансиране на проект „Осигуряване на равен достъп до качествено образование за деца и ученици от сегрегирани квартали в приемни училища и продължаване на процеса на образователна десегрегация в град Дупница". Проектът е на стойност 36 269,25 лв.
Основните цели на проекта са достъп до качествено образование за всички ученици, реализирано в мултикултурна среда чрез намаляване на сегрегираните паралелки в училищата, недопускане обособяването на сегрегирани училища в град Дупница, намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини на ромските деца, както и намаляване броя на отпадналите от образователната система ромски деца.

Целевата група по проекта са деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст от ромски произход, живеещи в обособени квартали, и техните родители. Преки участници в проектното предложение са 68 (шестдесет и осем) ученици за предстоящата учебна година, както и трима образователни медиатори.
Настоящият проект ще продължи усилията на местната власт да реши проблема и да обезпечи разпределянето на ромските деца до всички училища в града през цялата учебна година. Определени са две транспортни линии, които да осигурят автобусен превоз от кварталите с ромско население до трите приемни училища – СЕУ „Св. Паисий Хилендарски", ОУ „Св.св. Кирил и Методий" и ОУ „Евлоги Георгиев" през учебно време. Тъй като част от учениците са на целодневна организация на учебния ден, са заложени по три курса на ден.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети